25/11/2015
Takmienje u reavanju studije sluaja - Case Challenge
22/03/2019
Budi u toku
INFORMATOR
KANCELARIJA ZA MLADE
GRAD BEOGRAD
19/03/2019
Budi u toku
FONDACIJA TEMPUS
KANCELARIJA ZA MLADE
19/03/2019
Budi u toku
TEXTIL ON LINE
KANCELARIJA ZA MLADE
19/03/2019
Budi u toku
ARAPSKI JEZIK
KURS
KANCELARIJA ZA MLADE