29/12/2015
Meunarodna konferencija pod nazivom Sustainable Development Forum

Univerzitetski UNESKO Klub

Organizacija sa seditem u Beogradu, ija je oblast delovanja obrazovanje i promovisanje istog meu naim vrnjacima, prevashodno, veinom studentima i mladim profesionalcima, ali se takoe bavimo kulturom i naukom, u zavisnosti od resursa koji su nam dostupni. Do sada smo realizovali vie projekata, ali smo vrlo ponosni na jedan, pod nazivom kola UNESKO mreza za ekonomski i socijalni razvoj, iji je cilj da okupi ljude koji su se kolovali na prestinim univerzitetima (Harvard, Kembrid, Oksford i drugi) i profesionalno ostvarili, kako bi podelili svoja jedinstvena znanja i iskustva sa omladinom. Projekat je podran od Privredne komore Srbije, Srpske akademije nauke i umetnosti, Grada Beograda i drugih prestinih institucija.

Od 24. do 27. februara, klub organizuje meunarodnu konferenciju pod nazivom Sustainable Development Forum. Tema konferencije je uloga obrazovanja i kulture u odrivom razvoju, a na njoj e uestvovati obrazovani mladi profesionalci iz celog sveta. Kako odrivi razvoj ujedinjuje teme ekonomije, ekologije i socijalnog razvoja, na cilj je da spojimo eksperte iz tih oblasti kako bismo zapoeli dijalog. Glavni govornik na konferenciji je Ser Pol Dad (Sir Paul Judge), stareina Grada Londona i osniva poslovnog fakulteta na Kembrid Univerzitetu. Ciljje da naa konferencija bude idealna prilika za razmenu znanja i iskustava meu ljudima koji su na putu da postanu lideri u svojim poljima..

Konferencija e biti organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kao i Ministarstva inostranih poslova i Grada Beograda, koji su nam i do sada bili velika podrka u realizaciji naih projekata. Vie informacija kao i aplikaciju za prijavljivanje moete pronai na naem sajtu:www.uuk.org.rs