29/01/2016
Previe prie nee napuniti up kreativne radionice keramike

Pozivamo srednjokolce da provedu raspust u Muzeju afrike umetnosti

Previe prie nee napuniti up kreativne radionice keramike

Muzej afrike umetnosti iz Beograda u danima zimskog raspusta, od 1. do 14. februara, organizuje niz besplatnih radionica namenjenih mladima. Radionice su besplatne, broj uesnika je ogranien i zato - prijavite se na vreme! J

Tokom raspusta, u periodu od 1. do 14. februara, program Previe prie nee napuniti up kreativne radionice keramike odrae se u prostorijama Muzeja afrike umetnosti gde e zainteresovani moi da pohaaju mini-kurs izrade posuda po uzoru na tradicionalnu afriku keramiku. Svaka grupa polaznika radionica e u kontinuitetu od pet radnih dana (od ponedeljka do petka) u troasovnim terminima (po izboru, od 10-13 ili od 14-17) ovladavati tehnologijom izrade, ukraavanja, glaanja i bojenja predmeta od gline, koji e se zatim pei i pripremiti za izlaganje. Zavrni deo programa ostavljen je za dva poslednja dana raspusta subotu i nedelju, kada e uesnici uz pomo kustosa kreirati izlobu. Sveano otvaranje izlobe, dodela potvrda i nagrada za najuspenije radove odrae se 14. februara u 14 asova. Nakon zavretka programa uesnici e svoje radove poneti kui - kao up pun utisaka, novih doivljaja i svega nauenog.

Grad Beograd Sekretarijat za sport i omladinu, doprineo je i u znaajnoj meri pomogao realizaciji programa obezbeivanjem neophodnih sredstava za finansiranje.

Radionice vode Milica Josimov, vajar i Marija Liina, kustos.

Prijavljivanje je obavezno, slanjem prijave na africanmuseum@gmail.com sa sledeim podacima: ime, prezime, godina roenja, kontakt telefon i izabrani termin (1-5. ili 8-12. februar, 10-13 ili 14-17 asova).

PROGRAM:

Datum

Termini

Programski sadraji

Ponedeljak,

1.02.2016.

10-13; 14-17

Uvodno predavanje tradicionalna izrada afrikih posuda i upoznavanje sa materijalom

Utorak,

2.02.2016.

10-13; 14-17

Praktian rad izrada posuda primenom razliitih tehnika

Sreda,

3.02.2016.

10-13; 14-17

Nastavak izrade zapoetog komada primeri skulpturalne izrade na posudama inspirisane afrikom umetnou i njihova izrada

etvrtak,

4.02.2016.

10-13; 14-17

Engobiranje predmeta

Petak,

5.02.2016.

10-13; 14-17

Glaanje predmeta i finalna obrada

Ponedeljak,

8.02.2016.

10-13; 14-17

Uvodno predavanje tradicionalna izrada afrikih posuda i upoznavanje sa materijalom

Utorak,

9.02.2016.

10-13; 14-17

Praktian rad izrada posuda primenom razliitih tehnika

Sreda,

10.02.2016.

10-13; 14-17

Nastavak izrade zapoetog komada primeri skulpturalne izrade na posudama inspirisane afrikom umetnou i njihova izrada

etvrtak,

11.02.2016.

10-13; 14-17

Engobiranje predmeta

Petak,

12.02.2016.

10-13; 14-17

Glaanje predmeta i finalna obrada

Subota,

13.02.2016.

za sve uesnike

10-14

Priprema izlobe

Nedelja,

14.02.2016.

za sve uesnike

14

Sveano otvaranje izlobe, dodela potvrda i nagrada za najuspenije radove