10/02/2016
Novi ciklus vikend radionica Plavog pozorišta POZORIŠTE JE SUSRET 13. i 14. februar 2016.godine

Bazični edukativni program Plavog pozorišta u formi dvodnevne radionice tokom koje se polaznici kroz praktičan rad upoznaju sa osnovnim principima rada Plavog pozorišta i savremenog pozorišta uopšte. Nakon ove dvodnevne radionice stvaraju se uslovi za mogućnost daljeg kontinuiranog rada na edukaciji u oblasti glume i režije kroz teorijski i praktičan pristup. Na radionicu se mogu prijaviti svi zainteresovani, bez obzira na prethodno pozorišno iskustvo. Radionice će se odvijati svakog vikenda u sali PLAVOG pozorišta u zgradi BIGZ-a.

Plavo pozorište postoji od 1995. godine i od samog nastanka neguje edukaciju mladih ljudi koja se, kao i celokupni rad Plavog pozorišta, oslanja na iskustva nastala u istraživačkim procesima i laboratorijskom radu reformatora pozorišta XX veka.

Informacije o ceni i detaljima radionice na tel: 064 492 66 81,  ili plavopozoriste@gmail.com
O Plavom pozorištu na: www.plavopozoriste.com