12/02/2016
Pesnik se raa, govornik se postaje!

Evropsko udruenje studenata prava i mladih pravnika (ELSA) Beograd

poziva vas da se prijavite na kurs Javni nastup.

Kurs traje 20 asova (2 puta nedeljno dvoas u trajanju od 90 minuta). Poaljite va CV najkasnije do 23. februara na elsabelgrade@gmail.com sa naznakom Javni nastup. Kurs poinje 27. februara i traje do kraja marta, a odrava se na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kurs vodi Goran Milojevi, bivi predsednik ELSA Srbije, diplomirani pravnik i viegodinji trener javnog nastupa.

U okviru kursa bie obraene prezentacione vetine, a akcenat je na organizovanju praktine obuke.

Pesnik se raa, govornik se postaje!

Unapreenjem javnog nastupa:

- Olakajte sebi polaganje ispita
- Popravite prosek
- Nauite kako da se izborite sa tremom
- Poboljajte svoj CV
- Pripremite se za lake i bolje obavljanje budue profesije
- Unapredite svoju svakodnevnu komunikaciju

Informacije: Aleksandra Toti 064.26.85.077