22/02/2016
Poziv na uee u tromesenom seminaru ,,Poslovna komunikacija

''Zemlja znanja'', u saradnji sa ''Business Info Group'', a uz podrku pokrovitelja projekta Elektroprivrede Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vas poziva da se prijavite na na program Business Skills Club poslovna komunikacija, tromeseni seminar na kojem ete imati priliku da ujete od iskusnih predavaa/ica, kao i uspenih poslovnih ljudi ta je ono to je potrebno da naete dobar posao.

uete ta je ono to poslodavci trae, kako da se predstavite, napiete najbolju moguu verziju vae biografije, kako se prijaviti na strane mastere i obuke, te napraviti brend od sebe. Imaete priliku da radite sa istaknutim novinarima na vaem javnom nastupu, kao i da razgovarate sa nekima od najuspenijih poslovnih ljudi u Srbiji, kako domaih, tako i stranih. Pored Elektroprivrede Srbije i Ekonomskog fakulteta, podrku e nam, u vidu treninga i predavanja, pruiti KPMG, Ernst&Young, Siemens, B92, kao i mnogi drugi.Nauiete ta je biznis plan i kako da ga koncipirate, te kako najbolje organizovati timski rad u produktivnom okruenju.

Tokom tromesenog seminara, svake subote od 11h do 14h poev od 12. marta, imaete priliku i da steknete praktina znanja iz takozvanih mekih vetina kako se uverljivo govori pred komisijom za posao, kako se nastupa pred veom grupom ljudi, a kako pred TV kamerama, kako se izlae projekat, kao i o tome kako se iznose argumenti i protivargumenti i kako se debatuje sa zastupnicima suprotnog miljenja.

Konkurs je otvoren za 30 ambicioznih i perspektivnih studenata zavrnih godina (poslednje dve godine studija i postdiplomske studije) svih akreditovanih univerziteta, a formular za prijavljivanje se nalazi OVDE Moete se prijaviti do 5. marta.

Osim toga, imate priliku da steknete praktina znanja iz takozvanih mekih vetina kako se uverljivo govori pred komisijom za posao, kako se nastupa pred veom grupom ljudi, a kako pred TV kamerama, kako se izlae projekat, kao i o tome kako se iznose argumenti i protivargumenti i kako se debatuje sa zastupnicima suprotnog miljenja.

Uee na seminaru je besplatno, a polaznici koji ga zavre dobijaju sertifikat. Za sve dodatne informacije obratite se na: office@zemljaznanja.org.rs.

Mesto i vreme odravanja: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, svake subote od 11 do 14h.

POKROVITELJ SEMINARA: ELEKTROPROVREDA SRBIJE

MEDIJSKA PODRKA:

Business Info Group, Nova ekonomija, Ekonom i ja, Color Press Group, Vreme, Nina medija