24/02/2016
Škola digitalne diplomatije

New Diplomacy Center

ŠKOLA DIGITALNE DIPLOMATIJE

Saznajte:

Šta je Digitalna diplomatija? Šta je twitter diplomatija?

Koji su izazovi i perspektive Digitalne diplomatije?

Kako Digitalna diplomatija utiče na brendiranje država?

Kako Digitalna diplomatija utiče na medjunarodnu politiku u 21. veku?

Da li Srbija ima Digitalnu diplomatiju – perspektive i izazovi?

Koncepta rada: predavanja + radionice + case study

Trajanje: 15.aprila – 31. maja 2016. god.

Prijave slati na: digitaldiplomacy.school@gmail.com

Rok za prijave: 31. mart 2016. god.

Više o projektu na:  www.newdiplomacy.info

Kontakt telefon:  064 95 20 743