24/02/2016
Takmičenje u pisanju kratkih eseja

Slovačka atlantske komisija u saradnji sa Centrom za evroatlantske studije i pod pokroviteljstvom ambasade Republike Slovačke u Beogradu, koja je trenutno i NATO kokontakt ambasada, poziva univerzitetske studente iz Srbije da dostave svoje eseje na temu

"Partnerstvo za Srbiju"

 

Predložene teme uključuju sledeća pitanja:  

- Garancije za bezbednost Srbije u budućnosti - da li je vojna neutralnost održiva imajući u vidu trenutne bezbednosne izazove?

- Kako bi Srbija trebalo dda doprinese stvaranju bezbednije okruženja u regionalnom kontekstu?

- Kakva bi trebalo da bude priroda budućih odnosa Srbije i NATO?

Organizatori će izabrati 5 najboljih i najkretivnijih eseja i pozvati autore na "Pobedničko putovanje" u Slovačkoj od 11. do 17. aprila 2016.

Ageda Pobedničkog putovanja uključuje ekskluzivno edukativno iskustvo u Bratislavi - sastanke sa slovačkim zvaničnicima, razgovor sa slovačkim studentima i učešće na jednom od najvećih i najprestižnijih bezbednosnih konferencija - Globsec bezbednosnom forumu u Bratislavi. (globsec.com)

Svi troškovi su pokriveni!       

Molimo vas da svoje eseje pošaljete elektronskim putem na newsletter@ata-sac.org do 29. februara 2016.      

Eseji treba da budu pisani na engleskom jeziku, dužine do 1.000 reči.

Uz esej treba priložiti i CV, takođe na engleskom.

Pravo učešća imaju svi studenti u Srbiji na osnovnim, master ili doktorskim studijama, uzrasta 20-28 godina.

Za više informacija posetite:

http://www.ata-sac.org/projects/visegrad-south-east-europe-towards-successful-integration

*Konkurs se organizuje pod pokroviteljstvom ambasade republike Slovačke u Srbiji i u okviru projekta "Višegrad za Jugoistočnu Evropu: Ka uspešnoj integraciji", koji je podržao Međunadorni Višegrad fond.