09/03/2016
Druga Meunarodna nauna studentska konferencija zatite ivotne sredine FISEC 16

FISEC 16 je druga meunarodna studentska konferencija koja okuplja strunjake iz prirodnih i drutvenih nauka. Konferencija ima za cilj da promovie multidisciplinarnost kao i da stvori jedinstvenu priliku za razmenu i implementaciju naunih dostignua. Uz podrku mnogih fakulteta iz zemlje i regiona, nauni program obuhvata interaktivna predavanja studenata i eminentnih strunjaka. U sklopu konferencije bie odrane radionice koje e voditi eksperti sa iskustvom u primeni naunih dostignua u privredi.

  1. godine je u Novom Sadu u Rektoratu Udruenje zatite ivotne sredine RIO organizovalo Prvu meunarodnu naunu studentsku konferenciju zatite ivotne sredine FISEC14 koja se odrala sredinom novembra. Nauni odbor inili su profesori iz Novog Sada, Zagreba, Skoplja, Budimpete i Berlina. Slike sa dogaaja moete pogledati na linku:uzzs-rio.com/galerija.html

Na konferenciji je prisustvovalo preko 250 uesnika iz regiona gde je prezentovano 50 naunih radova.

I ove godine oekujemo veliki broj uesnika, a petodnevni program konferencije sadri brojne nauno popularne tribine i istraivanja iz prirodnih i drutvenih nauka. Nauni odbor FISEC 16 se sastoji od profesora sa razliitih univerziteta iz zemlje i inostranstva (Varadin, Budimpeta, Osijek, Banja Luka, Podgorica, Novi Sad..)

Uesnicima ovogodinje konferencije bie omogueno da se upoznaju sa izazovima i steknu iskustva u praksi kao i da kroz uspostavljanje dijaloga izmeu teorije i prakse doprinesu podizanju svesti o znaenju zatite ivotne sredine.

Konferencija e se odrati u Studentskom kulturnom centru u Beogradu (SKC) od 18-22.maja.

Deo programa konferencije predstavlja i studija sluaja koja se odnosi na analizu i reavanje odreenog problema postavljenog od strane strunjaka, sa ciljem povezivanja mladih iz razliitih naunih oblasti kako bi timskim radom doli do optimalnog reenja zadatog problema.

U sklopu konferencije bie odrano i nekoliko strunih obuka koje e biti vezane za odreene vetine: Start up obuka, Budi sam svoj novinar, Urbana obnova i revitalizacija naputenih industrijskih objekata na podruju Beograda i radionica naune komunikacije. Pored toga, program konferencije sadrae i nekoliko predavanja, kao to je predavanje Nacionalna strategija za borbu protiv klimatskih promena kao nova strategija odrivog razvoja, sa ciljem ukljuivanja javnosti i podizanja njihove svesti o vanosti ouvanja ivotnog okruenja.

Kotizacija za uee na konferenciji iznosi 15e.

Kotizacijom ostvarujete mogunost prisustvovanja na konferenciji, zbornik radova, sertifikate strunih obuka, hranu i pie tokom konferencije, turistiki program.

Uesnicima koji budu prezentovali radove ili uestvovali u studiji sluaja bie obezbeen smetaj.

Link za prijavu:goo.gl/forms/pgc5DBg2H7

Dodatne informacije, program konferencije kao i nain prijavljivanja moete pronai nasajtuorganizacije www.uzzs-rio.com ili na zvaninoj FejsbukstraniciFISEC 16 https://www.facebook.com/events/1659514754326298/