14/03/2016
Poziv za uee na kursevima kreativnog pisanja Kreativna sinergija

"Kreativna sinergija" je program intenzivnih kurseva kreativnog pisanja i novinarstva na srpskom i engleskom jeziku, namenjen piscima, blogerima, novinarima, scenaristima i svima koji se profesionalno ili iz hobija bave pisanjem, kao i onima bez iskustva, ali sa jasnom eljom i ambicijom da se bave pisanjem. Kursevi su zasnovani na kontinuiranom individualnom i grupnom radu polaznika sa mentorima i lektorima, sa ciljem da se svakom polazniku kursa pomogne da otkrije i aktivira svoje kreativne kapacitete i naui kako da ih koristi u pisanju. Posebna panja posveuje se individualnom radu sa svakim polaznikom, organizovanom u skladu sa njegovim linim ambicijama i ciljevima vezanim za pisanje.

Kursevi kombinuju razliite metode rada: jedan deo aktivnosti posveen je edukaciji, razmeni iskustava i savetodavnom radu, i realizuje se na grupnim i individualnim sastancima polaznika sa mentorima i lektorima, dok se drugi deo, koji ine praktine vebe i zadaci, odvija putem interneta i drutvenih mrea. Proces rada je koncipiran tako da svim polaznicima prui svakodnevnu motivaciju i podsticaj, pomae im da uspostave samodisciplinu u radu, i naroito forsira inovativno razmiljanje kao preduslov kreativnom pisanju i zahteva iznalaenje originalnih odgovora na postavljene zadatke.

Polaznici e imati slobodu da u dogovoru sa mentorom sami organizuju svoj rad i upravljaju vremenom koje e posvetiti ispunjenju obaveza i zadataka, to e im pomoi da lake usklade pohaanje kurseva sa ostalim obavezama.

Kurseve u okviru programa Kreativna sinergijamogu pohaati sve osobe starosti od 16 do 35 godina. Za one koji ive van Beograda, dostupan je poseban online kurs.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti ili zatraiti vie informacija putem e-mail adrese: ksinergija@gmail.com ili putem Facebook stranice https://www.facebook.com/kreativnasinergija

Program kreativnog pisanja "Kreativna sinergija" organizuje Milan Joki, pisac i scenarista, autor vie blogova ("Skitajui sa Dunjom, "WannabeLand", "U drutvu sa Ninom") i predava kreativnog pisanja u Organizaciji kreativnog okupljanja.

Rok za prijavljivanje je 30. mart, a kursevi e se realizovati od aprila 2016. godine.