17/03/2016
ivot u inostranstvu je kao brak: Gospodin i gospoa Ki

Dobrodoli na nesvakidanji susret 30. marta od 19 asova gde e Jelena Ki i Lars Ki govoriti o preduzetnitvu, tajnama uspenog braka i ivotu u inostranstvu. Mladi danas u Srbiji i irom sveta su suoeni sa stalnim preispitivanjem sopstvenih izbora jer vie ne vai pravilo ,,Kad zavri fakultet, eka te siguran posao, pa odlian brak.''

Jelena Ki, predsednica Matice iseljenika Srbije i magistar pravnih nauka i njen suprug Ladislav Lars Ki, teniski trener predstavljaju prave sagovornike na ovu temu s obzirom na harmonian ivot u porodici sa troje dece izmeu Australije i Srbije.

Tokom ovog interaktivnog razgovora, ispunjenog humorom i dobrom energijom saznaete:

  • Kako stii sve i utei i na stranom mestu postojati?
  • ta nam niko ne govori o ivotu u inostranstvu u 2016. godini?
  • Zato je voenje uspenog braka i porodice kao voenje firme?
  • Kako postaviti prioritete, a voleti neprestano?

Radi priblino podjednakog broja mukaraca i ena u publici, to nije sluaj kada govorimo o partnerskim i preduzetnikim temama, a zbog ogranienog broja mesta na 30 uesnika, prijava za dogaaj je obavezna putem ovog formulara: http://goo.gl/forms/TxLBle3zaV

Zamoliemo da uz svoje ime i prezime, navedete i ime osobe suprotnog pola (koja nije nuno va partner/partnerka) sa kojom biste eleli da odsluate ovaj razgovor upravo da bismo svi zajedno, i mukarci i ene, u podjednakoj meri dobili nova saznanja i entuzijazam nakon ovog susreta.

Biografije uesnika:

Jelena Ki se po zavretku Pravnog fakulteta u Beogradu preselila u Sidnej sa suprugom i erkom gde je magistrirala meunarodne odnose i specijalizovala se za ljudska prava. Nakon meunarodnih odnosa zavrila je Australian immigration law and practice na Australian National University (ANU). U procesu je registrovanja kao jedini registrovani immigration agent pri MARA Migration Agent Registration Authority, kao ovlaeno lice koje pomae u postupku dobijanja viza za Australiju. Ostvarila se kao majka troje dece, Luka (5 godina), Lara (10 godina) i Anelina Lu (12 godina). Od 2012. godine je Predsednik Matice iseljenika i radi na povezivanju nae dijaspore. Takoe je i dobitnica Zlatne znake Kulturno prosvetne zajednice za nesebian, predan i trajan doprinos kulturi Srbije.

Ladislav Lars Ki je dugogodinji teniski trener koji se nakon uspene sportske karijere posvetio treniranju naih uspenih sportista: Novaka okovia, Ilije Bozoljca, Johane Kontu, kao i drugih profesionalnih top 100 igraa sveta. Trenutno pomae buduem ampionu Viktoru Joviu da ostvari put jednog Novaka, koji je trenutno 7. igra Evrope u svojoj generaciji.Vie od 15 godina je iveo u Sidneju gde je imao svoj teniski klub, a nakon toga u Londonu trenirao jednu od najuspenijih teniserki sveta Johanu Konta. Tata je tri slatka upavca.

Razgovor organizuje udruenje Jedan svet mladih Beograd povodom aktiviranja uea mladih Srbije u susret konferenciji u Kreativnim tehnologijama 2017. godine, koja e okupiti 500 preduzetnika sa podruja Evrope i ire. Moderator je Milena Milievi.

Dogaaj se odrava u Gnezdu Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima na 6. spratu Beograanke, a posle susreta usledie koktel.

Vidimo se 30. marta od 19 asova.