28/03/2016
OBAVEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM KONKURSOM ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA U 2016. GODINI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Konkursna komisija koju obrazuje rukovodilac nadležnog organa utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, u skladu sa članom 7. stav 1 Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (Sl. glasnik RS br. 8/12 , 94/13 i 93/15) i Uputstvom za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata koje realizuju udruženja na teritoriji Grada Beograda („Sl.list grada Beograda“, broj 24/15).

.

Budući da je pristigao veliki broj predloga projekata, a da Konkursna komisija nije u mogućnosti da utvrdi Listu vrednovanja i rangiranja u roku navedenom u Javnom konkursu za finansiranje projekata koje realizuju udruženja u 2016. godini na teritoriji Grada Beograda objavljenom dana 23.02.2016. godine na internet stranici Grada Beograda, ovim putem obaveštavamo zainteresovane da se isti produžava u skladu sa navedenim aktima.