07/04/2016
Poziv za uee na debati: Potovanje razliitosti i seksualna orjentacija

AS Centar[1] Vas poziva da zajedno sa nama uestvujete na debati Potovanje razliitosti i seksualna orjentacija[2] koja se odrava kao sastavni, uvodni deo Mikser festivala[3] pod nazivom "Bolji svet u susret mikser festivalu[4]".

Debata e se odrati 11. aprila u Mikseru od 11:00 do 13:00 asova uz uee vie od 70 srednjokolaca iz Beograda i eminentne strunjake.

Debata ima za cilj informisanje mladih i podizanje svesti u drutvu, promociju tolerancije, ravnopravnosti i prihvatanja razliitosti, da bi se suzbila stigma, stereotipi i predrasude, i da bismo zajedno kreirali tolerantno drutveno okruenje, dajui nadu novim generacijama na zdrav i bezbedan ivot u zajednici.

Uz muziku podrku renomirane umetnice Ane Stani, mladi e imati mogunost da uju najnovije hitove, pogledaju nove spotove i da u zajednikoj interakciji usvoje prave ljudske vrednosti.

Uesnici:

-Dr Marijana Miovi, moderatorka

- Gica Anela eh, lanica organizacionog odbora Ponos Srbije[5] 2016

- Spec. pedagog Ljiljana Markovi - struna saradnica za rad sa decom i mladima

- G. urica Stankov, izvrni direktor AS Centra

Muziki program:

Ana Stani

[1] https://www.facebook.com/AS.Centar.Beograd/

[2] https://www.facebook.com/events/219742281748526/

[3] https://www.facebook.com/mikser.belgrade/

[4] http://house.mikser.rs/radionica-za-bolji-svet-vrsnjacko-nasilje/

[5] https://www.facebook.com/TransPrajdBeograd