11/04/2016
Izloba maturskih radova uenika Internacionalne kole u Beogradu izazvala veliko interesovanje posetilaca

Svoje etvorogodinje putovanje u okviru predmeta Vizuelne umetnosti, maturanti najstarije internacionalne kole u Beogradu doarali su izlobom maturskih radova, odranoj u Nacionalnoj galeriji. U okviru postavke, koja je izazvala veliko interesovanje, brojni posetioci su imali priliku da pogledaju likovne radove, slike, skulpture, fotografije i nametaj izraen od reciklanih materijala.

Ovo je samo jedan od naina na koji Internacionalna kola u Beogradu pomae razvoj odgovornih i produktivnih mladih ljudi. Period zavretka osnovne i srednja kola je najbolje vreme da se kod dece razviju i druge vrednosti, kao to su tolerancija i otvorenost, pa su, osim kreativnih, aktivnosti kole usmerene na drutveno korisnan rad i umreavanje sa drugim kolama.

Takoe, ve etvrtu godinu ISB sprovodi program stipendiranja, u okviru kog e jedan uenik srpske nacionalnosti dobiti priliku da pohaa ISB i nakon zavrenog kolovanja stekne diplomu meunarodne mature (IB Diploma).

Program stipendiranja je uvrstio opredeljenje ISB da bude akademska zajednica koja inspirie i nadahnjuje svoje uenike da otkrivaju i postiu ono prema emu su strastveni. Uspeh i interesovanje koje su pokazali dosadanji stipendisti dodatno su uvrstili odluku ISB-a da program stipendiranja talentovanih uenika postane tradicionalan. Radujem se upoznavanju ovogodinjih kandidata izjavio je dr Robert Ri, direktor Internacionalne kole u Beogradu.

Kao i prethodnih godina, stipendisti e biti odabrani na osnovu visokog poznavanja engleskog jezika, odlinog uspeha u dosadanjem kolovanju, uea u vannastavnim aktivnostima, postignutih rezultata na kolskom testu nivoa znanja, kao i finansijskih ogranienja njihovih porodica. Krajnji rok za prijave je 22. april 2016.