13/04/2016
ta imaju zajedniko srednjokolke i web programiranje? Teenage Rails Girls Beograd

Ako do sada niste imali priliku da ujete, Rails Girls Beograd je deo globalne Rails Girls zajednice, koja ve 3 godine organizuje besplatne radionice na kojima devojke i ene imaju priliku da se uz podrku mentora i mentorki upoznaju sa osnovama web programiranja koristei Ruby programski jezik.

Do sada je kroz 5 radionica prolo preko 180 uesnica, a njih vie od 1500 je izrazilo elju da uestvuje u ovim programima. Polaznice RGB radionica su pravile prve korake u web programiranju, uenju novog programskog jezika, odlazile na prakse, dobijale posao i vraale se u zajednicu kao mentorke.

ta je onda Teenage Rails Girls Beograd?

To je radionica koja e biti posveena iskljuivo devojkama od 15 do 19 godina. Iako za uee na naim prethodnim dogaajima nije postojalo ogranienje kada su godine u pitanju, ovu radionicu koja je zakazana za 27. i 28. april elimo da posvetimo iskljuivo srednjokolkama.

Otkud uopte ta ideja?

U poslednjih nekoliko godina radi se na motivaciji devojica da svoje budue profesije potrae u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Zato je izmeu ostalog 2011. godine ustanovljen Meunarodni dan devojaka u informaciono-komunikacionim tehnologijama (International Girls in ICT day) koji se svake godine obeleava poslednjeg etvrtka u aprilu. Ovaj dan se obeleava sa ciljem da skrene panju devojkama na mogunosti koje izuavanje informaciono-komunikacionih tehnologija nudi. U fokus se stavlja interesovanje za raunarstvo, nove vidove komunikacije i inenjerstvo. Zato elimo da ovogodinji Meunarodni dan devojaka u IKT-u obeleimo tako to emo organizovati Rails Girls Beograd radionicu namenjenu upravo tinejderkama, koje e moi da na praktian nain, a ne samo kroz priu, vide jedan od segmenata programiranja, i kako to izgleda kad na kraju dana uspe da napravi svoj blog ili web stranu.

Kako izgleda Teenage Rails Girls Beograd radionica i ta je potrebno za uee?

Radionica traje dva dana, 27. i 28. aprila, i deavae se u prostorijama Startit centra (Savska br.5). Prvog dana poetak je u 18h uz druenje i naravno prvi susret sa Ruby-em. Nakon pripremnih vebi i uvoda u tematiku, drugog dana kree ozbiljnija akcija. Na kraju dana sve devojke imaju ansu da ostvare vidljiv rezultat koji je nastao njihovim radom. Teenage Rails Girls radionica je mesto gde se uesnicama prua prilika da pitaju, probaju, pogree i uvide kako programiranje moe da izgleda, kao i da istovremeno upoznaju druge ljude koji dele slina interesovanja.

Radi se u malim grupama sa mentorom ili mentorkom koji e biti tu da vode ovo uzbudljivo i potpuno novo iskustvo uenja.

Poto na radionici ima mesta za 25 uesnica, prvih 25 kojih se prijave e imati priliku da uestvuju.

Radi lakeg praenja programa bilo bi odlino da polaznice imaju svoj laptop, ali ako ovo nije sluaj, svakako treba da se prijave, a raunar za vreme trajanja radionice e im biti obezbeen.

Sve zainteresovane mogu da se prijave putem linka: http://bit.ly/1SUuP3S, koji e biti aktivan do popunjavanja kapaciteta.

Nakon zavretka radionice, istim povodom Centar za promociju nauke e predstaviti meunarodni projekat Hipatija na kojem uestvuju kao partneri, a iji je glavni cilj da se na razliite naine devojice zainteresuju za bavljenje naukom, tehnologijom, inenjerstvom i matematikom.

Ako eli da se dodatno informie poseti http://railsgirls.com/beograd ili nau FB stranu https://www.facebook.com/RailsGirlsBeograd/. Tu je i email adresa railsgirlsbeograd@gmail.com na koju nam moe pisati ukoliko ima dodatnih pitanja.