14/04/2016
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-2/16 ? Organizovanje edukacija za mlade, oblikovanu po partijama

Poziv i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde