09/05/2016
ŽIVA BIBLIOTEKA U SRBIJI Nacionalni trening za organizatore 12-14. jun 2016.

Šta je Živa biblioteka?

Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme “knjigu” na određeno vreme. Postoji jedna razlika: knjige u Živoj biblioteci su ljudi, i knjige i čitaoci imaju priliku da uđu u pravi dijalog. Knjige u Živoj biblioteci su ljudi koji predstavljaju grupe koje su često meta predrasuda i stereotipa, i koji su često žrtve diskriminacije, predrasuda i socijalne ekskluzije. U ovoj biblioteci, knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja čitalaca, a mogu i da postavljaju pitanja i da uče.

 

Odakle potiče ideja Žive biblioteke?

Ideja Žive biblioteke (Menneske Biblioteket = Ljudska bibiloteka) je originalno razvijena od strane danske omladinske inicijative “Stop nasilju” (Forefinger Stop Volden) kao jedna od aktivnosti koja je ponuđena posetiocima Roskilde festivala 2000. godine u Kopenhagenu. Roskilde je jedan od najvećih muzičkih festivala u Danskoj. “Stop nasilju” je omladinska inicijativa koja ima za cilj prevenciju nasilja među mladim ljudima.

Pozitivno iskustvo Žive biblioteke na Roskilde festivalu privuklo je pažnju Evropskog Omladinskog Centra (EYCB) iz Budimpešte (Savet Evrope). Kroz EYCB, koordinatori ovog projekta iz Danske su došli u kontakt sa organizatorima Sziget festivala, najvećeg muzičkog festivala  u Mađarskoj. Kao rezultat ove saradnje, prva Živa biblioteka na Sziget festivalu je organizovana 2001. godine. Program je od tada narastao u najveći te vrste i omogućio  da hiljade mladih ljudi prođe kroz iskustvo Žive bibilioteke. Od 2002. godine, metodologija Žive biblioteke je postala integralni deo programa za mlade Saveta Evrope u okviru programa učenja za ljudska prava. Bibilioteke organizovane od strane Saveta Evrope na Sziget festivalu su dokazale da ova aktivnost može prelaziti granice i da može biti prilagođena različitim društvenim grupama.

 

Kako bi se na najbolji način izašlo u susret takvim zahtevima, i definisali standardi kvaliteta i dokumentovale dobre prakse i primeri prethodnih Živih biblioteka, razvijen je priručnik za organizatore. “Ne ceni knjigu po koricama - Vodič za organizatore Žive biblioteke” je objavljen 2005. godine od strane Direktorata Saveta Evrope za omladinu i sport u saradnji sa Nordijskim savetom ministara, i sa iskusnim organizatorima Živih biblioteka iz Danske i Mađarske.  Ovaj vodič pomaže organizatorima da im metodologija Živih biblioteka bude pristupačnija i jednostavnija, i od kada je nastao povećao se broj Živih bibilioteka. Tokom kampanje Saveta Evrope “Svi različiti-svi ravnopravni” veliki broj Živih biblioteka je bilo organizovano uz podršku Direktorata za omladinu i sport.

 

Zašto organizujemo trening za organizatore Živih biblioteka?

Od kada je objavljen priručnik “Ne ceni knjigu po koricama - Vodič za organizatore Žive biblioteke”, preko 100 Živih biblioteka je bilo organizovano uz podršku i savete Saveta Evrope.  Još toliki broj je bio organizovan širom sveta kao rezultat aktivne promocije od strane Mreže organizatora Živih biblioteka uz podršku Nordijskog saveta ministara. Vođena kreativnom energijom svih koji su bili uključeni, metodologija Živih biblioteka se razvijala u različitim okolnostima i kontekstima - od festivala, škola, konferencija, profesionalnih sajmova, do manjih omladinskih seminara i razmeni. Metodologija je takođe adaptirana i stvorena je i mobilna Živa biblioteka koja putuje autobusom, kao i on-line čet za Živu biblioteku.

Žive biblioteke su bile i nastaviće da budu uspešno organizovane po čitavoj Evropi a i šire, ali se ipak pokazalo da bez obzira na očitu jednostavnost koncepta - priprema i organizacija ipak zahteva veliku pažnju i obazrivost, gde je posebno značajno da se naglasi važnost razgovora i diskusije.

 

Ideja ovog treninga je da okupimo novu generaciju organizatora Živih biblioteka u Srbiji, koji bi se pridružili našoj već postojećoj mreži nastaloj 2012. godine. Postojanje ovakve mreže osigurava kvalitet i saradnju među organizacijama civilnog društva u Srbiji i institucija uključenih u projekat, kao i jači uticaj na lokalne zajednice. Naš cilj je da obučimo što veći broj organizatora za kvalitetno sprovođenje Živih biblioteka uz poštovanje principa i vrednosti koje stoje iza ovog projekta: ljudskih prava, različitosti i interkulturalnog dijaloga. Moć Žive biblioteke je u ljudima – Knjigama, Organizatorima i Volonterima, a učesici ovog treneinga će imati priliku i da iskustveno prođu kroz sve korake i uloge u ovom procesu.

 

Ciljevi treninga

Glavni cilj ovog treninga je upoznavanje i dalji razvoj koncepta Živih biblioteka kao sredstva za  promociju ljudskih prava široj javnosti u Srbiji.

 

Specifični ciljevi

 • Osposobiti učesnike da pripreme, organizuju i evaluiraju projekte Žive biblioteke;
 • Razviti kompetencije učesnika važne za adaptaciju i primenu metodologije Živih biblioteka u različitim kontekstima;
 • Reflektovati na lične i profesionalne vrednosti, iskustva, stavove i odgovornosti u borbi protiv stereotipa i predrasuda;
 • Razmeniti i evaluirati iskustva prethodnih Živih biblioteka;
 • Stvoriti mrežu organizatora Živih biblioteka u Srbiji;
 • Promovisati obrazovanje za ljudska prava kroz ovaj inovativni pristup kako bi se stvorio pristup široj publici u Srbiji i podigla svesnost o važnosti ljudskih prava;

 

Metodologija

Nacionalni trodnevni trening ima za cilj da okupi učesnike/ce iz cele Srbije. Metode rada će omogućiti razmenu informacija kao i razvoj kompetencija važnih za organizaciju Živih biblioteka na nacionalnom i lokalnom nivou. Trening će biti praktično orijentisan i pružiće veštine za organizaciju, pripremu i evaluaciju projekata Žive biblioteke. Tim iskusnih trenera, uz iskustvo organizatora Živih biblioteka, vodiće proces učenja tokom treninga, kao i podršku pri organizaciji kasnijih projekata Živih biblioteka.

Projekat je finansijski podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a sprovodi ga Grupa “Hajde da…”, u partnerstvu sa Kancelarijom poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Savetom Evrope i Kućom ljudskih prava I demokratije.

 

 

Profil učesnika

Trening ima za cilj da uključi buduće multiplajere za metodologiju Živih biblioteka:

 

Svi učesnici trebalo bi da ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su aktivno uključeni u organizacije civilnog društva, KZM ili rade kao nastavnici u školama;
 • da su spremni da se posvete organizaciji Živih bibilioteka na nacionalnom ili lokalnom nivou;
 • da su motivisani da doprinesu ovom treningu i da podele svoja iskustva;
 • da imaju plan za organizaciju Živih biblioteka tokom 2016/17 godine;
 • spremni da učestvuju na celom trening kursu.

Svim izabranim učesnicima biće pokriveni troškovi smeštaja i ishrane. Putne troškove učesnici pokrivaju sami.

 

Aplikacioni formular možete preuzeti ovde: aplikacioni_formular.docx