30/05/2016
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N-10/16 - Dan mladih

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjimaobjavljuje poziv
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N-10/16 – Organizovanje projekta „Dan mladih”

Poziv i dokumentaciju vezani za javnu nabavku možete preuzeti na linku