02/06/2016
Korak napred za tvoju budunost Studentska organizacija AIESEC te poziva da iskoristi priliku i poseti prezentaciju vezanu za prijem novih lanova u organizaciju

U vremenu kada je jako teko nai posao i vie od 50 posto mladih je nezaposleno, krajnje je vreme da se svaki mladi ovek zapita da li je fakultetska diploma dovoljna da se pojedinac istakne na tritu rada ili je neophodno da svaka osoba svojim neformalnim obrazovanjem dodatno unapreuje svoje vetine.


Studentska organizacija AIESEC, koja je osnovana davne 1948. godine i koja postoji u preko 125 zemalja sveta je prepoznala taj problem i odluila da ne bude nemi posmatra, ve da se aktivno ukljui u reavanje problema. Tim povodom je pokrenut program lanstva u organizaciji sa ciljem da studnetima prui iskustvo rada u timu i da im omogui da upravo oni budu ti koji e upravljati organizacijom.


Vizija AIESEC organizacije se upravo zasniva na tome, na razvitku liderskog potencijala u mladim ljudima. To se ini kroz razne aktivnosti, seminare, konferencije i zadatke - samostalne i timske.


Takoe, ono to student dobija lanstvom u organizaciji je neverovatna globalna mrea kontakata. U pitanju su ljudi koji bi radili zajedno sa vama u timu, zatim ljudi iz drugih timova sa kojima biste imali zajednike aktivnosti, ljudi iz drugih kancelarija iz cele Srbije, naravno strani studenti koji ovde dolaze na praksu i mnotvo starih lanova koji su kroz ALUMNI program i dalje povezani sa organizacijom i koji vam mogu mnogo pomoi svojim dragocenim iskustvom.


Zato te pozivamo da nam se u etvrtak 02.06.2016. godine u 19h pridrui u Beograanki na dogaaju Upoznaj AIESEC, gde e moi da uje iskustva sadanjih i bivih lanova i tako se blie upozna sa radom organizacije. Prijavi se na
ovom linku.

Za vie informacija posetite http://aiesec.org.rs/ i https://www.facebook.com/AIESECserbia.