27/06/2016
Sa zadovoljstvom vas pozivamo na otvaranje izlobe fotografija Katarine Radovi KAD PRESTANE DA ME ELJA PRESTAU DA TE MRZIM!

U utorak, 28. juna 2016. u 19 asova.

Kustos izlobe: Ivana Vojt, istoriar umetnosti.
U seriji fotografija Kad prestane da me elja, prestau da te mrzim prikazane su ene i deca u trenucima istrajavanja u bolnim i neprijatnim procesima nastajanja frizura koje e odgovoriti na lepotne ideale konstruisane u njihovoj sredini. Klijentkinje ne odustaju od svoje namere da izau iz salona lepe nego to su ule i strpljivo podnose vieasovno sedenje, upanje, zatezanje, ak i proivanje i paljenje pramenova kose. Tretmanu se podvrgavaju devojice, devojke za udaju, majke sa bebama i ene u godinama dokazujui da lepota nikoga ne tedi.

Ulazei u samu fotografiju koju na iv, prisan i saoseajan nain prenosi Katarina Radovi, posmatra ulazi u svet svakodnevice, u enske prostore koji su vezani za potrebu za ulepavanjem i u skromnijim ivotnim okolnostima. Jedna od velikih vrednosti fotografskog materijala Katarine Radovi lei u tome to je ona jedna od retkih umetnika (bilo mukih / bilo enskih) koja uspeva da izbegne klopke zapadnog pogleda, toliko diskriminatornog i dominirajueg, koji je otkrio obuzetost belog Zapada (mukog) nad crnom Afrikom (kao simboliki enskog).

Serija od osamnaest fotografija pod nazivom Kad prestane da me elja, prestau da te mrzim ula je u fond Muzeja afrike umetnosti 2015. godine nakon Konkursa za otkup savremenih umetnikih dela koji je za navedenu godinu raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Fotografije Katarine Radovi su tako upotpunile i obogatile foto-arhivu Muzeja i omoguile dalji struni rad na obradi teme enskih prostora kada se posmatraju u jednoj trans-kulturalnoj perspektivi.