07/07/2016
BCBP raspisuje konkurs za prijem XX generacije stažista/kinja!!

 

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)

 www.bezbednost.org

 

RASPISUJE KONKURS

ZA PRIJEM XX GENERACIJE STAŽISTA/KINJA:

 

Studentima i studentkinjama fakulteta društvenih nauka pružamo jedinstvenu priliku da kroz aktivno uključenje u aktivnosti BCBP:

 

 • Neposredno iskuse način rada istraživačkog centra (think-tank) koji se bavi pitanjima iz oblasti bezbednosti;
 • Upoznaju se sa načinom sprovođenja istraživanja i učestvuju u sprovođenju intervjua i fokus grupa, kao i u prikupljanju i obradi kvantitativnih podataka;
 • Doprinesu organizovanju konferencija, seminara, radionica i drugih dešavanja;
 • Steknu kontakte sa predstavnicima domaćih i inostranih državnih i nevladinih organizacija, akademske javnosti, ekspertima iz oblasti bezbednosti i donosiocima odluka;
 • Koriste stručnu biblioteku BCBP koja ima preko 3000 naslova;
 • Dobiju stručnu podršku za samostalan istraživački rad i napredovanje u akademskoj karijeri;
 • Napišu tekstove koje ćemo objaviti u našim publikacijama i internet stranicama.

 

USLOVI:

 

 • Postdiplomci ili studenti završne godine studija na nekom od fakulteta društvenih nauka (Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet bezbednosti...);
 • Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku, pisanje na istom kao i prevođenje sa engleskog i na engleski);
 • Kompjuterska pismenost;
 • Jaka motivacija.

 OPIS AKTIVNOSTI:

 

Od stažiste/kinje se očekuje da:

 

 • Dolazi redovno u BCBP i to minimum jedanput nedeljno, a ako je sprečen(a) o tome obavesti koordinatora za obrazovanje;
 • Pohađa obuke koju organizujemo;
 • Pruža neophodnu pomoć istraživačima u radu na tekućim projektima;
 • Učestvuje u izradi sadržaja za veb sajt i biltene koje BCBP uređuje
 • Napiše jedan autorski tekst koji će biti objavljen na veb sajtu BCBP.

 

Sve druge aktivnosti i uslovi angažovanja biće dogovoreni u direktnom kontaktu sa izabranim stažistima.

 

BCBP, nažalost, nema mogućnosti da stažistima obezbedi nadoknadu za angažman, niti pokrije troškove smeštaja.

 

Program stažiranja traje šest meseci (od septembra 2016. godine do februara 2017. godine), sa mogućnošću produženja saradnje.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVLJIVANJE:

 • biografija, ne duža od 3 strane;
 • motivaciono pismo, u kom ćete navesti:
  1. razloge zbog kojih konkurišete za praksu u BCBP;
  2. zašto mislite da bi baš Vas trebalo da izaberemo;
  3. temu/oblast koja vas posebno zanima u skladu sa oblastima rada BCBP
 • primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza, eseji i slično), ne duži od 5 strana.

 

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoju prijavu do 7. avgusta 2016. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU“.

 

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na test engleskog jezika u drugoj polovini avgusta 2016. godine.

 

KONTAKT:

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Đure Jakšića 6-, 11000 Beograd, Srbija

tel/fax: 011/3287 226, 011/3287 334

E-mail: office@bezbednost.org

Sajt: www.bezbednost.org