03/08/2016
PLAVO pozorite - Pozorina laboratorija 8 12. avgust 2016.godine

Radionica ima za cilj upoznavanje polaznika sa nekim od osnovnih principa savremenog antropolokog pozorita: fizikim i vokalnim treningom, vebanjem koncentracije, prisutnosti, intencije i inicijative u radu, kao i principom prevazilaenja sopstvenih limita i predrasuda. Poseban akcenat e biti stavljen na osveivanje i oslobaanje glasovnog aparata, njegove organske osnove i stvaranje mogunosti za vokalne akcije.

Plavo pozorite pozorina laboratorija je osnovana 1995.godine u Beogradu i oslanja se na iskustva i principe koje su ustanovili pozorini reformatori XX veka: Arto, Stanislavski, Grotovski, Odin teatar i italijanski reditelj Masimo aneti. Osnovne premise Plavog pozorita su pozorite kao mesto komunikacije, samo-istraivanja, otvorenog uma u kome se mogu rei neke vane stvari o nama i svetu koji nas okruuje, kao i pozorite u kome je glumac pre svega ovek, ljudsko bie, a tek onda glumac.

Prijave i informacije: plavopozoriste@gmail.com i tel: 064 492 66 81