13/09/2016
kola poslovnih vetina Ideje za akciju!

kola poslovnih vetina Ideje za akciju

kola poslovnih vetina, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, vas poziva da budete deo takmienja Ideje za akciju - Ideas for Action u organizaciji Mree za poslovni razvoj, u okviru projekta kola poslovnih vetina, a koje e se odrati 17. septembra 2016. godine u Beogradu.

Program Ideje za akciju, je globalna inicijativa pokrenuta od strane Vorton poslovne kole i Svetske Banke. Glavni cilj takmienja je da se u Srbiji podstaknu uenici, studenti, mladi profesionalci i mladi izmeu 18 i 35 godina da razvijaju nove ideje za finansiranje i implementaciju ciljeva odrivog razvoja. Strateki pristup dogaaja je istraivanje iskustava nekih od najuspenijih kompanija u preduzetnitvu, deljenje ideja i kreiranje biznis planova koji se mogu primeniti. Vizionarske ideje mladih lidera u osmiljavanju ideja za finansiranje odrivog razvoja podrane su od strane naih partnera meu kojima su Svetska Banka, UN Globalni Dogovor, Privredna Komora Srbije i Britansko - srpska privredna komora. Na glavni cilj je da sve njih ohrabrimo da razvijaju nove, inovativne naine finansiranja i damo ideje kako da svoje planove realizuju.

Uvodno predavanje, takmienje i voenje timova kroz kreiranje predloga i reavanje problema vodie dr orija Petkoski, savetnik predsednika Svetske Banke za strategiju i razvoj i ujedno profesor na Vorton poslovnoj koli.

Nai partneri u organizaciji ovog dogaaja Privredna komora Srbije i NLB Banka Beograd.

Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime i fakultet/organizacija i poslati na mail info@mpr-global.rs

Detalji dogaaja

Datum: 17. septembar 2016

Vreme: od 10h do 15h

Mesto: Privredna komora Srbije, Terazije 23, sprat 8

PRIDRUITE NAM SE!