26/09/2016
Raznoliki gradovi-srenije drutvo

U subotu 01. oktobra 2016. godine sa poetkom od 12 asova po podne u Eko-centru Radulovaki, ul. Mitropolita Stratimirovia 5 u Sremskim Karlovcima, Srbija bie odrana regionalni performans sa konferencijom Raznoliki gradovi-srenije drutvo u organizaciji Regionalne akcije za umetnost, kulturu i unapreenje zdravlja REACH.

Regionalni performans i konferencija predstavljaju zavrnu aktivnost projekta Diversity is Super-City! koji obuhvata osmodnevni rezidencijalni boravak 18 mladih umetnika iz Albanije, Maarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Rumunije, Bugarske, Italije i Hrvatske u inspirativnom Ekolokom centru Radulovaki. Umetnici e tokom rezidencije raditi na kulturolokim razliitostima istraujui razliite jezike i kulture kroz pozorine metodologije, performans i interkulturalni dijalog. Poslednjeg dana oni e izvesti performans i time ujedno sveano otvoriti konferenciju Raznoliki gradovi srenije drutvo. Konferencija e biti mesto za otvoreni interaktivni dijalog na kome e govornici i uesnici iz Srbije i regiona imati priliku da razmene miljenja i iskustva o pravima, ukljuivanju i poboljanju poloaja pripadnika nacionalnih manjina u drutvu. Dogaaj e ukljuiti i spojiti predstavnike razliitih segmenata drutva, vladinih i evropskih institucija, eksperte, kulturni, biznis i civilni sektor i bice otvorena za javnost. Ovaj projekat predstavlja nastavak istraivanja o vanosti inkluzije nacionalnih manjina u drutveni, kulturni i ekonomski ivot Srbije i regiona koji smo uspeno zapoeli i realizovali 2014. godine u okviru projekta Minority Inclusion shouldnt be Illusion (Inkluzija manjina ne treba biti iluzija").

Projekat Diversity is Super-City! je podran od strane Centralne evropske inicijative CEI, Misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Za prijavu na ovaj regionalni dogaaj poaljite ime, prezime, institucija/organizacija/kompanija, kontakt email, br telefona na mejl koordinatorke projekta Milene Todorovi, milena.todorovic@reach.org.rs do 29. septembra 2016. godine.

*Uesnici regionalne konferencije i performansa "Raznoliki gradovi srenije drutvo" sami pokrivaju eventualne trokove puta do mesta dogaaja.