30/09/2016
U koli Veljko Ramadanovi u ponedeljak i utorak ahovski turnir

U okviru projekta Ja hou, ja mogu da..., koji je podrala Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjima, Udruenje osoba sa invaliditetom Beograda u partenerstvu sa Beogradskim ahovskim klubom slepih Napredak organizuje ahovski turnir osoba sa invaliditetom i za slepe i slabovide pod nazivom Povuci potez.


Turnir e se odrati u koli za decu oteenog vida Veljko Ramadanovi u ponedeljak i utorak, 3. i 4. oktobra. Oekuje se do dvadeset i pet uesnika ekipa, a turnir e se igrati po vajcarskom sistemu, u sedam kola sa tempom igre 40 minuta po igrau.


Udruenje osoba sa invaliditetom Beograda, takoe u okviru ovog projekta, organizuje 11. oktobra u 17 asova knjievno vee pod nazivom Moje pesme, moja dela koje e se odrati u Ustanovi kulture Palilula (Mitropolita Petra 8). U programu e uestvovati knjievnici Grozdana Lui Lali i Savo Boi Ruin i pesnikinje Emilija Mati i Milka olaja. Tribina Prihvati, podri i zaposli osobu sa invaliditetom odrae se 18. oktobra u 13 asova na Trgu Nikole Paia.