18/10/2016
ODRAN STRUNI SKUP O KORIENJU INDUKCIONIH PETLJI I TAKTILNIH TABLI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U JAVNIM PROSTORIJAMA!

STRUNI SKUP O KORIENjU INDUKCIONIH PETLjI I TAKTILNIH TABLI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U JAVNIM PROSTORIMA

Struni skup organizovao je Beogradski centar za osobe sa invaliditetom u okviru projekta Podrka mladima u riziku od socijalne ukljuenosti, koji je podran na konkursu za udruenja Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima Grada Beograda u 2016. godini.

U ime Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima na skupu je govorio Nikola Rajii zamenik efa Kancelarije za mlade i saradnju sa udruenjima, Dragomir Petronijevi lan Gradskog vea i lan Saveta za unapreenje poloaja osoba sa invaliditetom, Nikola orevi - predsednik Gradske organizacije slepih Beograd i Dragan Mladenovi - lan Vea GO Obrenovac, optine koja ima ugraenu indukcionu petlju i taktilnu tablu.

Nikola Rajii je istakao da je Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjima na Javnom konkursu finasiralo projekte 17 udruenja od kojih se 6 projekata bavi problemima osetljivh grupa.

- Posebno smo ponosni na injenicu da na linom primeru pokazujemo kako institucije treba da rade i da se odnose prema osobama sa invaliditetom. Kancelarija za mlade i saradnju sa udruenjima je otvorila svoj prostor Inkubator Gnezdo i u kojem se nedavno uselilo 19 udruenja od kojih se ak 4 organizacije bave osetljivim grupama.

Dragomir Petronijevi je rekao da je na skupu bilo rei o uklanjanju barijera u javnim ustanovama, kako bi se osobe sa invaliditetom lake snalazile u tim prostorima.

Imamo projekat Beograd bez barijera koji uspeno sprovodimo sa JP Gradsko stambeno, ali u gradu je jo optina u kojima prostor nije prilagoen osobama sa invaliditetom. Danas smo razgovarali o pozitivnim iskustvima optina gde su uspeli da prevaziu te barijere i da vidimo kakva pomo je potrebna optinama gde to nije uinjeno. Taktilne table i indukcione petlje imaju optine Vraar, Stari grad, Savski venac, Obrenovac, Lazarevac, Zemun, Zvezdara i ukarica istakao je Petronijvi.

Predsednik Gradske organizacije slepih Beograda Nikola orevi rekao je da bi javne ustanove trebalo da vode rauna o pristupanosti. To znai, dodao je, da se sklone arhitektonske barijere, da se naparve rampe, da se u zgradama urade taktilne staze do najznaajnijih mesta u instituciji i da se postave taktilne table koje pomau u tome da se stekne brza slika o nekom prostoru.

Dr sc med Branka Miki odrala je predavanje Znaaj idukcionih petlji za osobe oteenog sluha.

Na skupu je prezentovan rad indukcione petlje kao i jedna taktilna tabla.