01/11/2016
Beograd domain najvee simulacije EU institucija na svetu 250 mladih iz celog sveta reavalo probleme EU u Beogradu!

U Narodnoj skuptini Republike Srbije, uz podrku Kancelarije za mlade Grada Beograda od 26. do 30. oktobra 2016. godine organizovano je esto izdanje projekta: Beogradski model Evropske unije BEUM 2016. Udruenje BEUM kao organizator projekta okupilo je preko 250 mladih iz cele Evrope, kao i iz Kanade, Tunisa i Malezije koji su simulirali zasedanje institucija EU, po pravilima i procedurama koje sprovode Evropski savet, Savet EU, Evropski parlament i Evropski sud pravde.


Gostima iz inostranstva prezentovano je kulturno i istorijsko naslee Grada Beograda, kao i prilike za pokretanje startup kompanija.

Udruenje BEUM koje je osnovano 2011. godine u Beogradu stvorilo je mreu od vie od 1.000 lanova u preko 50 zemalja sveta i kroz svoje projekte promovie Beograd i Srbiju, kao i potencijal mladih i znanje koje oni nude globalnom tritu.

Imali smo ast da jo jednom, po esti put za redom, ponovimo paradoks tako to smo u Srbiji, zemlji koja nije lanica Evropske unije, organizovali najveu simulaciju zasedanja EU institucija na celom svetu. Studenti iz zemalja lanica EU, kao i njihove kolege iz Kanade, Malezije, Azerbejdana i Tunisa su doli u na grad da ue o tome kako EU funkcionie. izjavila je PR projekta Nina Petrovi, ispred Udruenja BEUM.