03/11/2016
Izloba slepog inovatora Velisava Velje Dragievia!

Izloba slepog inovatora Velisava Velje Dragievia iz Obrenovca, bila je jedna od aktivnosti projekta "Podrka mladima u riziku od socijalne iskljuenosti", podranog na konkursu KZMU u 2016. godini. Postavka izlobe je realizovana u Klubu za decu i mlade Sportsko-kulturnog centra u Obrenovcu, u utorak 25. oktobra 2016. godine od 10 do 17 asova.

Kao podrka slepom inovatoru javio se Resurs centar i tehnika sekcija kole za uenike oteenog vida "Veljko Ramadanovi" iz Zemuna sa svojim inovacijama namenjenim slepim uenicima i inkluzivnim sadrajima kroz "Ne ljuti se ovee" za slepe, karte i "Master majnd" za slepe i specifina uila za uenike oteenog vida. Uenici Srednje tehnike kole iz Obrenovca su se dva sata zadrali u razgledanju i testiranju eksponata. Najvie su gledali zadatke iz geometrije u reljefnom prikazu, geografske karte i broure iz biologije namenjenih uenicima sa oteenjem vida. Guva se stvorila kada su se igrale partije na, jedinstvenom u svetu, Stonom fudbalu za slepe. Nekoliko uenika tehnike kole koji imaju afinitet prema inovatorstvu traili su od Velje dodatna objanjenja u vezi stola koji "greje" sa malom potronjom za migrante, izbeglice i druge osobe koje su ostale bez doma, a smeteni su u kolektivnim centrima. Stolica koja "piti", ako uenik nepravilno sedi i ima lo poloaj kime, testirana je od gotovo svakog gosta izlobe. Inovator Velisav Velja Dragievi je osmislio i uradio prototipove domina i karata za slepe i slabovide osobe, koji omoguavaju i inkluzivno igranje. Predstavio je izolacioni panel za unutranju dekoraciju i zagrevanje; indukcioni sistem za grejanje; ardinjeru za eliminisanje komaraca; lampu za eliminisanje komaraca i jo interesantnih izuma. Vanije od svih tih ureaja je to to je imao priliku da predstavi sebe; energiju, volju i veru u svoje inovacije i viziju u uspenost onog to je zamislio. Na tom putu nije mu prepreka ni jedan od najteih invaliditeta, potpuni gubitak ula vida.
Oko 14 asova pojavila se grupa lanova Gradske organizacije slepih iz Beograda i lanova podrunice slepih iz Obrenovca. Sve su testirali i sve im je bilo interesantno. Beogradski centar za osobe sa invaliditetom im je omoguio i organizovao sednicu podrunice, gde je putem skajpa uspostavnjena neprekidna veza sa Predsednikom organizacije slepih, Nikolom oreviem. On, naalost, ovaj put nije mogao da prisustvuje zbog povrede u saobaraaju, dva dana pred izlobu.
Pri kraju, kada smo ve pozvali prevoz da se izlobeni eksponati razmontiraju, jer je u Klubu za mlade SKC najavljen sledei dogaaj, na izlobu je dola vielana delegacija Norveke ambasade i zadrala se pola sata. Najvie ih je animirala postavka svetiljki i ardinjera koje pored svoje standardne uloge imaju i funkciju privlaenja i eliminisanja komaraca. To je aktuelno i zbog pojave opasnog Zika virusa. Norveka ambasada je u cilju otklanjanja posledica od elementarne nepogode - poplave, finansirala kompletnu rekonstrukciju Sportsko-kulturnog centra u Obrenovcu, a sada je bukvalno nenajavljeno dola u vizitu. Zatiu izlobu slepog inovatora, a dobro znamo koliko drave koje doniraju uvaavaju potovanje prema ranjivim grupama.
Link na video prilog sa odlino poseene izlobe Radio-televizije MAG: www.youtube.com/watch?v=6unkx0H37Bc