22/11/2016
Univerzitet Metropolitan pokrenuo takmienje Met Creative Bite KREATIVNOM IDEJOM DO STIPENDIJE

Kako bi buduim studentima olakao finansiranje studija Univerzitet Metropolitan ve godinama unazad organizuje takmienja za uenike zavrnih razreda srednjih kola, na kojima pobednici dobijaju punu stipendiju za osnovne akademske studije ili nagradne vauere za pokrivanje odreenog iznosa kolarine. Prvo takmienje ove kolske godine je Met Creative Bite, takmienje iz oblasti dizajna, koje e biti odrano 17. decembra 2016, a svi zainteresovani mogu da se prijave do 28. novembra 2016. putem Facebook stranice Univerziteta Metropolitan.

Za sve lanove pobednikog tima Univerzitet Metropolitan obezbedio je vauer u vrednosti od 1.000 € za kolovanje na Fakultetu digitalnih umetnosti. lanovi drugoplasiranog tima dobijaju popust od 20%, a treeplasiranog tima 10% na kolarine za prvu godinu studija. Specijalnu nagradu pripremio je i partner takmienja Sistem:i Apple Solution Expert, zvanini partner kompanije Apple za Srbiju.

Razumevajui situaciju u kojoj se nalaze budui studenti, ali i njihovi roditelji, organizacijom takmienja elimo da najtalentovanijim maturantima pruimo priliku da svojim idejama i kreativnou obezbede sebi jedan deo kolarine i time olakaju put do diplome i budueg zanimanja. Do sada smo kroz ovo, ali i druga takmienja dobili veoma kvalitetne studente i nadamo se da e tako biti i ubudue, rekla je docent dr Katarina Kaplarski, dekan Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan i dodala: Pozivam sve maturante kojima su izbor umetniki fakulteti da se prijave na takmienje i pokuaju da osvoje zaista vrednu nagradu.

Takmiari imaju zadatak da u predvienom vremenu kreiraju idejno reenje na temu Zagrizi za budunost koristei jedan od etiri ponuena audio-video softvera Garage Band, Final Cut, iPhoto i Keynote. Pre odravanja takmienjana Univerzitetu Metropolitan e biti organizovane etiri radionice na kojima e svi koji su se prijavili za takmienje moi da se upoznaju sa pomenutim softverima. Radionice e voditi mentori koji e i tokom takmienja raditi sa timovima na kreiranju idejnog reenja.

Vie informacija takmienju moete ponai na www.metropolitan.ac.rs/stipendije/met-creative-bite/ kao i na drutvenim mreama Univerziteta Metropolitan

O Univerzitetu Metropolitan

Kada je 2005. godine osnovan Fakultet informacionih tehnologija napravljena je osnova za izgradnju jedne moderne institucije koja svoju snagu temelji na kvalitetu obrazovanja i bliskoj saradnji sa privredom. Stabilan i kontinuiran razvoj ovog fakulteta kulminirao je 2010. godine osnivanjem Fakulteta za menadment i Fakulteta digitalnih umetnosti i konanim utemeljenjem Univerziteta Metropolitan. Kao inovativno-preduzetniki univerzitet on danas predstavlja jednu od vodeih nauno-obrazovnih institucija u Srbiji koja neguje primenjena istraivanja i posebnu panju poklanja razvoju privrede i drutva iji je aktivni deo. Sa ukupno 18 studijskih programa koji se odvijaju kroz tradicionalnu ili online nastavu i potpuno su usklaeni sa Bolonjskom deklaracijom za evropski sistem obrazovanja, Univerzitet Metropolitan obrazuje studente u skladu sa aktuelnim potrebama trita. Vie informacija na www.metropolitan.ac.rs