24/11/2016
Fondacija Tempus objavljuje javni poziv za uee pojedinaca u konkursu za formiranje baze spoljnih ocenjivaa !

Fondacija Tempus objavljuje javni poziv za uee pojedinaca u konkursu za formiranje baze spoljnih ocenjivaa projektnih prijava u oblastima obrazovanja, obuka i mladih, u okviru decentralizovanih delova programa Erazmus+.

Ceo tekst konkursa na engleskom jeziku moete pronai ovde.

Zainteresovani kandidati bi trebalo da:

 • poseduju najmanje 3 godine profesionalnog iskustva u oblasti/oblastima za koju/koje se prijavljuju:
  • predkolsko i kolsko obrazovanje
  • struno obrazovanje i obuke
  • visoko obrazovanje
  • obrazovanje odraslih
  • oblast mladih
 • imaju iskustvo u rukovoenju/sprovoenju/ocenjivanju projekata finansiranih od strane Evropske Unije i drugih donatora
 • imaju iskustva u radu sa programima u okviru MS paketa
 • odlino poznajuengleski jezik

Poznavanje lokalnog konteksta u Srbiji u oblastima obrazovanja i mladih, kao i poznavanje Erazmus+ programa i drugih evropskih projekata e se posmatrati kao prednost.

Konkurs je otvoren do15. decembra 2016 u 23:59 (CET). Zainteresovani kandidati treba da poalju svoj CV na engleskom jeziku u Europassformatu na email:konkursi@tempus.ac.rssa naslovomExternal evaluators.

Svim zainteresovanim kandidatima se savetuje da pre konkurisanja pogledajuceo tekst konkursa u kome je naveden nain izbora ocenjivaa i drugi detalji.

Sve dodatne informacije mogue je dobiti putem email adrese:konkursi@tempus.ac.rs