12/12/2016
Dodeljene nagrade za najkreativnije deije radove SNENA AROLIJA PRIHVATILITA ZA DECU BEOGRAD

U oranizaciji Prihvatilita za decu Beograd u Skuptini grada odran je drugi po redu nagradni konkurs pod nazivom Snena arolija. Vie od 300 radova maliana iz oko 20 beogradskih vrtia, osnovnih kola i domova za decu takmiili su se u izradi najlepe maske, ukrasa, estitke i pisma za Deda Mraza, a sve uesnke kompanija Don Don je obradovala slatkim Tvojih 5 minuta paketiima.

Nagrade je najuspenijima dodelili su koarkaica Milica Dabovi, glumac Svetislav Bule Gonci, reli trka Duan Borkovi i drugi.

Jako je znaajno to je manifestacija okupila decu iz prihvatilita, iz predkolskih i kolskih ustanova, jer svima njima je zajedniko drugarstvo i solidarnost. Grad se maksimalno trudi da bude deo te prie. Ove godine pokrenuli smo akciju 1000 dana deteta koja ima za cilj da pomogne i deci i roditeljima, a po prvi put Grad Beograd je izradio i protokol o zatiti dece ulice istakla je gradska sekretarka za socijalnu zatitu, Nataa Stanisavljevi.

Manifestacija Snena arolija organizovana je u okviru projekta "Pobedi za decu Prihvatilita" iji je cilj prikupljanje novanih sredstava za preseljenje ustanove u novi i vei dom. Od 2010. godine prikupili smo preko 9 miliona dinara.

Don Don ve dui niz godina ima vrlo lepu saradnju sa Prihvatilitem. Ove godine smo se zaista trudili da pomognemo veem broju ustanova nego inae. Na tom putu stekli smo mnogo novih drugara, ali sa decom iz Prihvatilita imamo poseban odnos. To su divna deca, i ja uvek koristim priliku da pozovem sve i pojedince i druge kompanije koji mogu da pomognu da podre rad Prihvatilita, ne samo u periodu novogodinjih i boinih praznika, ve tokom cele godine - dodala je Aleksandra urii, PR kompanije Don Don.