13/12/2016
Otvaram vrata imam podrku

POZIV ORGANIZACIJE KREATIVNOG OKUPLjANjA - OKO ZA UEE NA SEMINARU U OKVIRU PROJEKTA
Otvaram vrata, imam podrku
Ukoliko si iz Beograda i ima izmeu 15 i 30 godina a pri tom:
vidi sebe kao aktivistu koji svojim ponaanjem daje primer drugima
i
eli da aktivno utie na podizanje svesti o vanosti prevencije nasilja kod mladih i to eli da radi u svojoj optini/gradu...
...prijavi se na na seminar!
Kroz etvorodnevni trening upoznae se sa:
- osnovnim principima pruanja psihosocijalne podrke za prevenciju nasilja
- nainima promovisanja nenasilja,
- vetinama voenja javnih akcija, a neke e imati prilike da i sprovede u mestu gde ivi
- nainima podizanja svesti lokalne zajednice o problemu nasilja.
Seminar e se odrati u Vrcu, u hotelu Srbija od 22. decembra do 25. decembra 2016. godine. Trokovi puta, smetaja i hrane bie pokriveni od strane organizatora. Prijave primamo na mejl okoorganizacija@gmail.com do 16. decembra 2016. godine. VIDIMO SE!!! VA OKO TIM! www.okoorg.rs


Projekat Otvaram vrata, imam podrku- razvoj psihosocijalne podrke za prevenciju nasilja kod mladih putem vrnjakog pristupa, sprovodi udruenje "Organizacija kreativnog okupljanja OKO, finansira ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije