26/12/2016
POZIV ZA UEE P2P: CHALLENGING EXTREMISM (P2PCE)

EdVenture Partners (EVP) i Institut za evropske poslove (IEP) uz podrku Stejt Dipartmenta SAD pozivaju zainteresovane i motivisane studente da uestvuju u izuzetno inovativnoj i uzbudljivoj globalnoj inicijativi P2P: Challenging Extremism (P2PCE). Odabrani kandidati imae priliku da pokrenu i vode kampanju protiv nasilja i ekstremizma na Internetu i osvoje put u Vaington D.C. u junu 2017 gde e predstaviti svoju kampanju!

Cilj programa jeste ukljuiti studente iz oblasti marketinga i komunikacija, digitalnih medija, informacionih tehnologija, bezbednosti, politikih nauka, mirovnih studija, kao i ostalih relevantnih nauka, u proces osmiljavanja i sprovoenja drutveno znaajnih digitalnih kampanja koje podstiu i ukljuuju veliki broj ljudi i tako pronau najbolji mehanizam u borbi protiv onlajn nasilja i ekstremizma sa ciljem spreavanja daljeg regrutovanja novih lanova ekstremistikih grupa.

Pozivamo studente osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu koji poseduju srpsko dravljanstvo, i imaju od 18 do 30 godina da poalju svoju biografiju i popunjen prijavni formular na p2pce@iea.rs najkasnije do 15. januara 2017. do 23:59 asova.

Rezultati konkursa bie objavljeni na www.iea.rs 20. januara 2017. do 23:59 asova.

Participacija za uee na programu iznosi 20 evra u dinarskoj protivvrednosti. Svi trokovi uea na programu pokriveni su od strane organizatora i ukljuuju: kolarinu, razvijanje i voenje kampanje, reklamiranje na Facebook-u i materijale.

Vie o programu moete videti na sajtu Instituta za evropske poslove na sledeem linku, gde takoe u delu Aplikacioni proces moete preuzeti prijavni formular:

http://iea.rs/p2p-challenging-extremism/

Sreno!