30/12/2016
Poziv za prijavljivanje kandidatkinja i kandidata za nagradu „Anđelka Milić“ 2017

Poziv za prijavljivanje kandidatkinja i kandidata

za nagradu  „Anđelka Milić“ 2017

 

koju dodeljuje  Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM).

  

Obrazloženje

 

Nagrada “Anđelka Milić”  je ustanovljena  sa ciljem osnaživanja feminističke proizvodnje  kontekstualizovanog znanja, pre svega putem  originalnih i relevantnih istraživanja, kao  i njihove kreativne  upotrebe i primene u svim oblastima društvenog života u Srbiji.   Osnovna namera osnivača je, s jedne strane,  prepoznavanje vrednosti ovog znanja i feministički orijentisanih kreativnih poduhvata, te širenje poruke o važnosti rodne jednakosti, nediskriminacije, nenasilja,  i prevazilaženja mizoginije i rodnih stereotipa, a s druge strane, jačanje modernizacijskih i  transformativnih  procesa u srpskom društvu.  Ovom nagradom osnivač, SEFEM, želi da prepozna i označi vrednosti koje su u  društvenom i intelektualnom životu Srbije ne samo  skrajnute, već  i obesmišljene, izvrnute ruglu i opasno ugrožene.  Istovremeno, ovom nagradom SEFEM želi da podrži kontinuitet i istorijsko pamćenje, koji su neophodan element jačanja  rodne ravnopravnosti, kao i transformacije  hijerarhija zasnovanih na patrijarhalnim privilegijama i prevazidjenim rodnim konstruktima.  

 

Nagrada je ustanovljena 2016. godine pod imenom “Anđelka Milić”, jer  je SEFEM time želeo  da oda priznanje i da trajno očuva uspomenu na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam  Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica   SEFEM-a. 

Nagrada se dodeljuje u 4 komplementarne kategorije:

 

  1. Za najbolji naučni rad domaće autorke ili autora  u oblasti društvenih i humanističkih nauka (uključujući studije kulture) i nauke o umetnosti, koji je objavljen u prethodnoj  kaleddarskoj godini (2015), u zemlji i/iliinostranstvu, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanjima) u Srbiji. Nagradjene autorke i autori moraju biti državljani Republike Srbije.
  2. Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja).  Laureati mogu biti naučne, akademske i institucije kulture, mehanizmi za rodnu ravnopravnost, NVO, medjunarodne organizacije, sa sedištem u Republici Srbiji, kao i istaknuti pojedinci i pojedinke (novinari i novinarke, političari i političarke, aktivisti i aktivistkinje, itd.).
  3. Za uvodjenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih  putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta. Laureati mogu biti pojedinke i pojedinci državljani Srbije koji se nalaze na mestima odlučivanja (donosioci odluka), a koji su svojim konkretnim aktivnostima i zalaganjem doprineli da se feministička istraživanja i znanje pretoče  u konkretne inovativne i uspešne promene u praksi neke konkretne institucije, organizacije, ili lokalne zajednice na teritoriji Republike Srbije.
  4. Za kreativni poduhvat iz  svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti. Laureat može biti pojedinac/pojedinka, kreativni tim ili organizcaija/institucija iz Republike Srbije.

Predlozi se mogu dostavljati koordinatorki SEFEM-a Milici Stanković,  na mejl adresu sefem.milic@gmail.com. Predlog treba da bude kratak i sažet, može da bude anoniman, ali treba da sadrži kontakt za predloženog laureta. Takodje, u obrazloženju treba naznačiti  kategoriju  nagrade.  Ohrabruju se autorke i autori da se i sami prijavljuju za nagrade,   kako bi se umanjili efekti marginalizacije, nevidljivosti i nerazumevanja kojima je feminističko stvaralaštvo (naučno i umetničko)  u celini često izloženo.

Članice žirija su: prof dr. Biljana Dojčinović, prof.dr Dragica Vujadinović i prof.dr Marina Hughson.

 

Svečano dodeljivanje nagrade je predvidjeno za drugu polovinu februara, 2017. godine.