12/06/2017
P O Z I V za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-3/17 Dizajn i štampanje promotivnog materijala Kancelarije za mlade

GRAD BEOGRAD


Kancelarija za mlade
Tiršova 1, Beograd

objavljuje

P O Z I V
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga broj N-3/17
Dizajn i štampanje promotivnog materijala Kancelarije za mlade

Dokumentaciju mozete preuzeti na sledecim linkovima:

Poziv_za_podnošenje_ponuda_N-3.pdf

Konkursna_dokumentacija_N-3.pdf

Link ka portalu javnih nabavki: 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=162915 

30/05/2016
Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjimaobjavljujePOZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj N-10/16 – Organizovanje projekta „Dan mladih”
KZM Servisi
Javne nabavke