16/06/2017
KOLA LINOG RAZVOJA besplatan edukativni program za mlade

Tokom jula i avgusta CEPORA e, u saradnji sa GO Savski venac, a uz finansijsku podrku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, organizovati besplatnu kolu linog razvoja za mlade od 17 do 26 godina. kola se sastoji od est visoko interaktivnih radionica u trajanju od po 4 sata. Prva radionica kree 01. jula, a susreti e se odravati svake subote od 11 do 15:30 asova u prostoru Kancelarije za mlade Savski venac (Kneza Miloa 47).

Mladi danas ive u brzom, takmiarskom drutvu koje od njih zahteva da se svakodnevno nose sa visokim pritiscima i oekivanjima. kola linog razvoja namenjena je mladima koji ele da jaaju svoje line snage, istrauju svoju linost i identitet, razvijaju oseanje upravljanja i kontrole nad ivotnim dogaajima, unapreuju svoje vetine komunikacije i upravljanja emocijama, naue kako uspeno da reavaju konflikte i osnae svoje potencijale za postavljanje ciljeva i donoenje odluka.

Teme koje se obrauju u koli linog razvoja su: emocionalna pismenost (prepoznavanje i upravljanje emocijama), asertivnost (asertivna prava i odbrane od manipulacija), komunikacija (aktivno sluanje i reavanje konflikata), samoefikasnost (postavljanje ciljeva i donoenje odluka), samostalno miljenje (kritiko miljenje i odupiranje negativnim socijalnim pritiscima), lini identitet (samosvest, samomotivacija, samopouzdanje i samokontrola). Svakoj temi posveena je po jedna radionica.

Na Ceporinim radionicama se uvek oseam slobodno i prihvaeno, Na ovim radionicama se na zabavan nain bavimo temama koje su vane i koje nam trebaju, a kojima nas niko ne ui!, Ovo je stvarno iskustvo koje treba doiveti, fenomenalna ekipa ljudi samo su neki od komentara polaznika prethodnih Ceporinih edukativnih programa.

U radu koristimo razliite edukativne i dramske tehnike, tako da nai polaznici imaju prilike da, u oputenoj atmosferi, promiljaju, preispituju, odluuju, diskutuju, unapreuju svoje znanje i vetine i razmenjuju iskustvo sa drugim mladima. Verujemo da kroz ovako osmiljeno iskustveno uenje, mladi dobiju najvie iz programa i mogu da koriste naueno u svom daljem ivotu, istie Lidija Bukvi, programski direktor Cepore.

Mladi se za kolu linog razvoja mogu prijaviti preko Ceporinih fejsbuk stranica (Cepora Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, Ceporina kola ivotnih vetina), sajta (www.cepora.org) ili preko broja telefona 063.175.75.65.

O CEPORI

CEPORA Centar za pozitivan razvoj dece i omladine je organizacija civilnog drutva koja ve est godina radi sa vizijom da svako dete ima optimalne uslove za pozitivan razvoj. Do sada smo odrali preko preko 4000 predavanja i radionica na kojima je uestvovalo oko 6000 mladih.

Na tim ine strunjaci iz oblasti drutveno-humanistikih nauka sa viegodinjim iskustvom u radu sa decom i mladima, a u rad je ukljueno i preko 80 obuenih volontera sa visokom strunom spremom.

Facebook stranica CEPORA
Kontakt osoba: Lidija Bukvi, programski direktor CEPORE lidija.bukvic@cepora.org, 060.56.89.421

07/05/2018
Budi u toku
Konkursi
Seminari
11/04/2018
Budi u toku
Seminari
Radionice
13/02/2018
Budi u toku
Radionice
Predavanja
Seminari