01/09/2017
Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao

  

Centar za poslovne treninge,

u okviru projekta ”Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao”,

poziva Vas da se prijavite na konkurs, preuzmete  inicijativu, budete svoji i kreirate sami svoju budućnost!

Šta je Centar za poslovne treninge?

Centar za poslovne treninge je visoko specijalizovano udruženje čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti za karijerno usavršavanje srednjoškolaca, studenata i mladih kako bi na što lakši način pronašli svoje mesto na tržištu rada.

Kome su namenjeni programi?

 • studentima završnih godina studija, apsolventima i mladim nezaposlenim svih struka i profila
 • trening je predviđen za period: 09. - 29.09.2017. godine

Program:

 • Trajanje 3 nedelje, svakodnevno u periodu od 30-16.30h
 • 16 polaznika

Prva nedelja programa – STICANjE VEŠTINA:

 • Veštine komunikacije i asertivna komunikacija,
 • Veštine prezentacije,
 • Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback),
 • Poslovna etika,
 • Poslovno ponašanje i bonton,
 • Poslovna korespondencija i komunikacija,
 • Veštine pregovaranja.

Druga nedelja programa – IZAZOV POSLODAVCA:

 • Primena veština i znanja stečenih u prvoj nedelji programa uz uključivanje predstavnika kompanija koji će prikazati probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.

Treća nedelja programa – NAĐI SVOJ PUT:

 • razgovori sa HR-om i simulacija intervjua sa polaznicima
 • Life coaching

Program edukacije je sačinjen prema potrebama kompanija i njihovim zahtevima za kompeticijama koje mladi nezaposleni nisu imali priliku da steknu u toku studiranja

 • Sertifikate o završenoj obuci izdaje kompanija SciEd Technologies doo.
 • Cilj obuke je da mladi nezaposleni na kraju obuke steknu dovoljno praktičnih znanja i veština, kao i praktičnog iskustva koje će im pomoći da lakše dođu do zaposlenja

Kontakt:

 • e-mail: info@rs

telefon: +38166140513

Problem

Nezaposlenost i neaktivnost kao jedan od najvećih problema sa kojima se mladi suočavaju prepoznat je od strane Republike Srbije i doneta su brojna strateška dokumenta i predložene različite mere i aktivnosti radi rešavanja istih. Međutim, rezultati u praksi su neprimetni, od 2008. do 2014. neaktivnost mladih povećana je za 5.8% (sa 66,2% na 72%), a sa njom je usko povezana i stopa nezaposlenosti kod mladih. Sa druge strane, prema godišnjim istraživanjima Unije poslodavaca Srbije, nedostatak adekvatnih kadrova je na trećem mestu prepreka u razvoju poslovanja, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku poseban problem nastaje kada diplomci treba da se zaposle, 18,5 % osoba sa visokim obrazovanjem čeka na posao između dve i četiri godine.

 

Šta Vam nudimo:

Kompanija SciEd Technologies doo zajedno sa udruženjem Centar za poslovne treninge (osnovano od strane navedene kompanije), nudi mladima potpuno novi koncept treninga:

 

 • Treninzi veština

Unapređenje hard i soft veština koje su neophodne inovativnim kompanijama i uvežbavanje primene istih radi boljeg razumevanja potreba klijenata i donošenja prave odluke na osnovu priloženih podataka.

 

 • Realno iskustvo

Rešavanje poslovnih izazova u okviru malih timova uporedo sa rukovodiocima vrhunskih kompanija.

 • Mentorstvo profesionalaca

Dobijanje povratnih informacija i smernica na dnevnom nivou od strane rukovodioca kompanija, menadžera za zapošljavanje, trenera i profesora.

 

 • Kontakti sa poslodavcima

Ostvarivanje dragocenih kontakata sa rukovodiocima kompanija i njihovim zaposlenima, a što će kasnije rezultirati iskustvom u daljem razvijanju poslovnih kontakata.

 

 

Šta Vam je potrebno za program?

 • radna biografija (OBAVEZNO preuzeti template sa sajta za prijavu / poslovnitrening.rs)
 • motivaciono pismo

 

 

Troškovi programa za mlade nezaposlene?

Program treninga je besplatan (finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru projekta “Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao”).

Po završetku treninga uz dodelu sertifikata biće održana konferencija sa predstavnicima MOS-a, kompanija, medija radi promovisanja neformalnog obrazovanja, mentorstva i medjusektorske saradnje u cilju povećanja zaposlenja i zapošljivosti mladih.

Prijavi se na sajtu www.poslovnitrening.rs,

konkurs je otvoren do 03.septembra. 2017. godine