07/09/2017
PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA ŠKOLI AKTIVIZMA – UKLJUČIVANJE!

ŠKOLA
AKTIVIZMAUKLJUČI
SE!
Dragi mladi (15-30 uzrast), OKO
vas poziva na razvojni program pod
nazivom:
Dobijate: priliku da se upoznate sa
drugim vršnjacima, steknete
odgovarajuće veštine i znanja, kao i da
organizujete javnu akciju i dobijete
potvrdu o učešću sa brojem sati.
1
Dva modula: 23. i 24. septembar
21. i 22. oktobar
2
Obavezno prisustvo na minimum 80%
programa za dobijanje potvrde. Teme
koje se obrađuju su: ljudska prava,
aktivizam, pisanje projekata,
omladinski rad...
3
SVOJ PRIJAVNI FORMULAR U PRILOGU POPUNITE I POŠALJITE DO 10.9. NA:
konkursoko@gmail.comPrijava_za_školu_aktivizma_2017.doc I BIĆETE BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI O PRIJEMU U
PROGRAM.