01/11/2017
Poziv OCD za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga

Javni poziv OCD za partnerstvo sa
Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije

 

Kancelarija za borbu protiv droga i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da učestvuju kao partneri Kancelariji za borbu protiv droga u sprovođenju zajedničkih aktivnosti u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga i primeni Nacionalne strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine. Partnerstvo će biti formalizovano kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji čiji će tekst biti pripremljen na osnovu konsultacija sa organizacijama civilnog društva, i deo je ovog javnog poziva.

Javni poziv

Obrazac za predlaganje OCD

Obrazac Pregled realizovanih projekata i rezultata

Nacrt Memoranduma o saradnji

Obrazac za komentare na nacrt Memoranduma o saradnji