06/11/2017
Prijavite se za dvanaesti ciklus strune prakse u optini ukarica

Prijavite se za dvanaesti ciklus strune prakse u optini ukarica

Kancelarija za mlade optine ukarica organizuje dvanaesti ciklus strune prakse namenjen studentima zavrnih godina visokokolskih ustanova i diplomcima sa prebivalitem ili boravitem na teritoriji optine ukarica.

Struna praksa obavljae se u odreenim odeljenjima Optinske uprave (ekonomija, pravo, arhitektura, graevinarstvo, IT sektor, politike nauke i kultura).

Program strune prakse odvijae se u periodu od 4. decembra 2017. do 5. marta 2018. godine. Potrebno je da do 24. novembra poaljete svoju radnu biografiju sa fotografijom na e-mail: kzm@cukarica.rsi da naglasite u kojem sektoru elite da pohaate program strune prakse.

Cilj projekta jeste da se kandidatima omogui da kroz tromesenu strunu praksu u izabranom odeljenju steknu prvo praktino iskustvo i znanje koje e im biti od koristi u daljoj profesionalnoj karijeri.

Vie informacija moete dobiti na broj telefona: 011/3052-177.

17/01/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Zaposlenje
Konkursi
17/01/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
kursevi
Seminari
17/01/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Radionice
Predavanja
Seminari
17/01/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Seminari
Konkursi
17/01/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Radionice
Seminari
Predavanja