21/11/2017
Dodela stipendija za profesionalni kurs iz oblasti kamere

Dodela stipendija za profesionalni kurs iz oblasti kamere

"Institucija Umetnosti" objavljuje konkurs za stipendiranje 10 polaznika za profesionalni kurs iz oblasti kamere.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na kurs, koji žele da rade i stiču nova znanja i kvalifikacije.

Kurs je podeljen u dva dela: Teorija i Praksa

Časovi teorije su intenzivnog karaktera i trajaće ukupno 16 časova.

Časovi prakse su na filmskom setu gde će polaznici rukovati sa profesionalnom opremom i sarađivati sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti produkcije.

Ukupan fond časova prakse je 300 radnih sati.

Najbolje polaznike očekuje stalno angažovanje na projektima "Institucije Umetnosti"

Da bi polaznik dobio diplomu koju izdaje "Institucija Umetnosti" mora da prisustvuje na svim časovima teorije i da ispuni fond časova prakse u trajanju od 300 sati, u suprotnom diploma neće biti izdata.

Svi polaznici koju budu odabrani za kurs dobijaju isključivo punu stipendiju, drugim rečima za njih je kurs besplatan.

Link za prijavu https://goo.gl/forms/6hAZ6pdz1U0F5pnK2