01/12/2017
Samit mladih 2017 - reportaa sa panela Odliv mozgova iz Srbije, da li je akademska mobilnost reenje?

Tekst Tijane Krasi, studentkinje Fakulteta politikih nauka, prenosimo u celosti:

"Kancelarija za mlade Grada Beograda organizovala je, 28. novembra u Sava centru, Trei Beogradski Samit mladih, u okviru kojeg je bila odrana tribina Odliv mozgova iz Srbije, da li je akademska mobilnost reenje.

Na panelu su pokrenuta neka od najvanijih pitanja sa kojima se mladi suoavaju u svom obrazovanju, kao i pitanje kako pomoi mladima da profesionalno izgrade svoju akademsku karijeru.
Akademsku mobilnost studenti vide kao izgovor da kupe kartu u jednom smeru. Ti ljudi su blago Srbije koje ona gubi iz godine u godinu rekao je osniva IBA firme Igor Kouti.
Kordinator Fonda za mlade talente Republike Srbije Milo Radosavljevi smatra da je podrka mladima veoma bitna ne samo na dravnom, ve i na lokalnom nivou. Fond za mlade talente prua finansijsku podrku mladima da se po zavretku studija vrate u Srbiju izjavio je Radosavljevi.
Student prorektor Borijan Sokovi smatra da drava treba da se posveti reavanju ovog problema. Preduzetnitvo u Srbiji veoma loe funkcionie, ljudi koji zavre fakultet ovde nemaju nikakvu podrku od drutva zbog izuzetno loe fiskalne politike smatra Sokovi.
Na panelu su takoe uestvovali profesor Rudarsko-geolokog fakulteta dr. Vladica Cvetkovi, suosniva Via Academica-e Marina Ili, a moderator ove tribine je bila Jovana Tintor predstavnik Via Academica-e."

04/01/2016
opis
22/10/2018
mladi
lideri
22/10/2018
Budi u toku
Pozitivne vesti
Konkursi
18/10/2018
Budi u toku
Takmienja