19/12/2017
Sa problemima na TI

Udruženje ALTERO u narednih 8 meseci sprovodi projekat "Sa problemima na ti" u okviru koga mladima uzrasta od 14 do 19 godina nudi BESPLATNU psihološku i karijernu podršku.

Dostupne aktivnosti:

-individualno psihološko savetovanje

-individualno karijerno savetovanje i

- psihoedukativne radionice

Putem sajta: www.saproblemimanati.org.rs se možete informisati o dostupnim terminima i prijaviti se za učešće u aktivnostima.

Aktivnosti se sprovode u Beogradu, na adresi: Zdravka Čelara 12.
U narednom periodu biće dostupni i termini za skype savetovanje,
kako bi i mladi iz drugih gradova mogli učestvovati.