20/12/2017
Dva javna poziva: Izazov otvorenih podataka i Izazova za inovativna rešenja

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), pokrenuo je maja ove godine projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. U okviru projekta objavljena su dva javna poziva: Izazov otvorenih podataka i Izazova za inovativna rešenja, 22.11.2017 godine. Rok za podnošenje prijave u okviru Izazova otvorenih podataka je 28.02.2018.g, a u okviru Izazova za inovativna rešenja 31.01.2018.g.
U okviru Izazova za inovativna rešenja, 15.12.2017. godine objavljen je Javni poziv za fizička lica koji će biti otvoren do 31.01.2018.godine, a u okviru Izazova otvorenih podataka 28.02.2018.godine.

Više informacija o projektu, uslovima, aplikacione formulare i ostala korisna dokumenta možete pronaći na internet stranici http://inovacije.klimatskepromene.rs/.

„Lokalni razvoj otporan na klimatske promene” je petogodišnji projekat koji ima za cilj da se, kroz partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora, smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i lokalne zajednice u Srbiji učine otpornijim na promene klime. Projekat sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF). Partneri na Projektu su Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Vlada Kraljevine Švedske, Vlada Švajcarske, kao i drugi nacionalni partneri poput Fonda za inovacionu delatnost i Stalne konferencije gradova i opština.
U okviru Projekta postoje dva izazova: Izazov otvorenih podataka (Open Data) i Izazov za inovativna rešenja (Innovation Challenge). UNDP, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine objavilo je 22. novembra 2017.g. Javne pozive za oba izazova lokalnim samoupravama, javnim i privatnim preduzećima, organizacijama civilnog društva i naučno-istraživačkim institucijama, da zajednički osmisle inovativne načine za smanjenje emisija GHG i borbu protiv klimatskih promena, na nivou gradova i opština.
Izazovi će poslužiti identifikaciji nedostataka u praćenju emisija GHG u lokalnim zajednicama širom Srbije i predlaganju rešenja koje lokalne samouprave mogu da primene u cilju uspostavljanja kvalitetnih i lako dostupnih (otvorenih) baza podataka o GHG i prilagođavanja javnih usluga društveno, ekonomski i ekološki održivom razvoju. Očekuju se softverska, tehničko-tehnološka rešenja i biznis modeli koji odgovaraju potrebama i prioritetima lokalnih samouprava. Predlozi treba da se odnose na energetiku, saobraćaj, upravljanje otpadom, poljoprivredu i slične oblasti u kojima se poboljšanja mogu ostvariti kroz:
- obezbeđivanje energije iz obnovljivih izvora;
- razvoj “pametnih elektro-mreža”;
- unapređenje upravljanja otpadom, reciklaže i proizvodnje energije iz otpada;
- energetski efikasnije javno osvetljenje;
- optimizaciju javnog saobraćaja i povećanje korišćenja nemotorizovanih vidova prevoza;
- uvođenje održivih sistema za osvetljenje, grejanje i rashlađivanje, energetsku efikasnost javnih zgrada i domaćinstava i sl.