10/02/2018
Pokreni posao i zaposli se

                                                                                 

Kancelarija za mlade Gradske opštine Zvezdara, poziva sve mlade nezaposlene sa opštine Zvezdara, da se prijave za projekat Osnaži preduzetnički duh – „Pokreni posao i zaposli se”.

Projekat će se realizovati u periodu od 5.12.2017 – 31.03.2018. godine i omogućava pohađanje stručne obuke iz oblasti preduzetništva u cilju osposobljavanja mladih ljudi da steknu nove lične i poslovne veštine ključne za zaposlenje i lakše dođu do svog posla.

Program projekta je finansiran od strane Ministarstva za omladinu i sport i besplatan je za sve zainteresovane kandidate, koji se u periodu od 26.12.2017 – 19.02.2018. godine mogu prijaviti za učešće na e-mail: prijava_konkurs@zvezdara.org.rs.

Osnovni cilj ovog projekta jeste unapređenje zapošljivosti i uslova za zapošljavanje mladih u Srbiji, kroz edukaciju i podsticaje mladih u oblasti preduzetništva (obuke i treninzi) i pokretanja sopstvenog biznisa (pisanje biznis plana i pomoć u njegovoj primeni i realizaciji).

Ideja je da se uspostavi partnerski odnos mladih i države u cilju povećanja aktivnog učešća u društvu, kako bi se podstakla društvena integracija mladih i kroz sticanje novih praktičnih znanja iz sfere preduzetništva omogućila njihova veća integracija na tržište rada. Ovaj projekat teži obezbeđivanju uslova koji će omogućiti mladima da u potpunosti dostignu svoje potencijale, aktivno učestvuju u društvu,  doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju, već i razvoju društva, što će se u krajnjem i odraziti na smanjenje stope nezaposlenosti mladih.

Projektne aktivnosti biće usmerene na edukaciju mladih iz oblasti preduzetništva (kroz obuke i treninge). Tokom okruglog stola na temu Pokreni posao i zaposli se, kroz iskustva preduzetnika, koji su već realizovali svoje ideje, mladi će steći nova iskustva. A uz mentorsku pomoć predavača biće u prilici na napišu svoj prvi biznis plan. Realizacija projekta sprovodi se uz podršku jedinica lokalnih samouprava, preko svoje Kancelarije za mlade.

Ključni očekivani rezultati projekta su stečena nova praktična znanja koja će dovesti do povećane motivisanosti i odlučnosti mladih da pokrenu sopstveni posao, što će rezultirati većim obimom samozapošljavanja mladih i ujedno smanjenjem stope nezaposlenosti.

NAPOMENA: Prilikom prijave potrebno je dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo.

Više informacija može saznati na sajtu www.zvezdara.com.