09/10/2018
Otvoreni struni skup o unapreenju pristupanosti ustanova kulture osobama sa oteenjem sluha

Otvoreni struni skup o unapreenju pristupanosti ustanova kulture osobama sa oteenjem sluha, koji se u okviru bibliotekog servisaVideti zvuk organizuje u sredu 10. oktobra 2018. godine od 18 asova u itaonici Biblioteke Vlada Aksentijevi, Miloa Obrenovia 182, Obrenovac.

Agenda:

18:00 18:30 asova - Sveano putanje u rad Indukcionog sistema za amplifikaciju govora za graane sa oteenjem sluha, ime je Biblioteka Vlada Aksentijevi u Obrenovcu, prva u Srbiji unapredila pristupanost bibliotekim uslugama za gluve i nagluve korisnike.
Moderator: Ivana Janoevi, direktorka Biblioteke Vlada Aksentijevi.

18:30 19:15 asova - Struni skup za predstavljanje i promovisanje potreba za indukcionom petljom i obrazovni modul o korienju asisitivnih tehnologija. Moderator: Anelka Kaljevi, defektolog i struni tuma za znakovni jezik. Beogradski centar za osobe sa invaliditetom

19:15 asova - Diskusija

Poziv upuujemo predstavnicima javnih institucija, ustanova i zainteresovanim stranama koje imaju potrebu za postavljanjem i primenom idukcione petlje. Indukciona petlja, pomae da svi koji imaju sluni aparat primaju jasniju zvunu informaciju. Tako mogu sami da obave komunikaciju sa slubenicima, a omogueni su im i brojni kulturno-umetniki sadraji koje biblioteka organizuje tokom cele godine.

Program se realizuje uz podrku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.