23/11/2018
SAMIT MLADIH: REPORTAŽA SA PANELA "PREDUZETNIČKI TURIZAM"

Napisala: Mia Matić

Na drugom panelu po redu u prvoj sali prostorija ”Metropol Palace”, u kom je održan četvri Samit Mladih u organizaciji Kancelarije za mlade grada Beograda se pričalo o turizmu, pre svega preduzetničkom.

Miša Ćirić, moderator ovog panela je prilikom uvoda naglasio da su istraživanja pokazala da svega osam do deset odsto populacije se bavi preduzetništvom. Preduzetništvo znači preduzeti nešto, određene mere radi ostvarivanja nekog cilja. 

Prvi govornik ovog panela je bio Aleksandar Seničić Saša, iz Nacionalne asociacije turističkih agencija Srbije, YUTA.

On je turizam naveo kao fenomen i ogroman prostor za razvoj preduzetništva. On je pojam turizma objasnio kao komplementarnu delatnost, koja podrazumeva saobraćaj, ugostiteljstvo, turističke agencije i hotelijerstvo. Kvalitet kao faktor preduzetništva- podstiče sve koji imaju želju da budu preduzetnici u turizmu da kvalitet treba da bude na prvom mestu. On je istakao da je predznanje ogroman preduslov za preduzetnike. Saša je pričao o specijalizacijama rada turističkih agencija, po čemu postoje dve vrste. Prva vrsta agencija jeste organizatorska, tj organizatori putovanja ili ”tour operator”. Oni koji se bave organizacijom putovanja imaju znatni veći rizik u poslu, pošto, iako postoji mnoštvo mogućnosti za finansiranje i rezervacije turističkih objekata, prevoza i zaposlenih, zaduženje je kod putnika, i sve dok se ne ugovori sav broj putnika za neki aranžman, organizator ostaje na gubitku. Drugi tip turističkih agencija jeste ”sub-agent”, tj. posrednik. Posrednici znatno manje rizika preuzimaju na sebe, iz prostog razloga što oni ugovaraju već postojeće aranžmane sa putnicima, i povećavanjem cena aranžmana, oni samo profitiraju. Jedini rizik koji postoji kod sub-agenata jeste egzistencija zaposlenih. On navodi velik značaj udruživanja agencija radi ostvarivanja prava u obavljanju delatnosti.

Sledeći predavač je bio Ljubiša Nešovanović, sadašnji vlasnik-preduzetnik turističke agencije «Robinson», bivši kolega gospodina Aleksandra Seničića.

Nakon uvodne šale o Muji u preduzetništvu je govorio o preduzetničkom duhu, napomenuo je značajnu ulogu truda i koračanja prema svojim ciljevima polako, korak po korak.

Resursi našeg preduzeća smo mi sami, naša porodica i podrška i pomoć prijatelja, kao i saradnja, rekao je. Istakavši važnost koncepta ponuda-potražnja, napomenuo je i konkurenciju, koja nam čak može biti od pomoći u našem biznisu sa njihovim idejama.

U turizmu je najbitnija veština pregovaranja, kao i saradnja sa kolegama sa istog polja. Nešovanović je istakao koliko je bitno podeliti sa saradnicima i kolegama svoje utiske o dobrim ili čak lošim partnerima.

Na kraju sa veoma interesatnom prezentacijom i ilustracijama se pokazao poslednji predavač, Petar Slavković iz Organizacije za promociju i razvoj omladinskog turizma Srbije, «Srbija za mlade», pričao je o preprekama na putu do uspeha kao što su: poistovećivanje sa masom; negiranje snage partnerstva i sličnim.

Na ovom panelu je naglašeno i to da, bez obzira na to da li mladi studiraju u oblasti turizma ili ne, praksa je pokazala da zainteresovanost prema ovom polju preduzetništva ne dolazi uvek i isključivo sa tih smerova obrazovanja.

Svoju reportažu završila bih citatom sa današnje prezentacije Petra Slavkovića: «Skoči sa svima zajedno ili skoči ispravno»

04/01/2016
opis
23/05/2019
Budi u toku
SPEED DATE
KANCELARIJA ZA MLADE
14/05/2019
Budi u toku
ELSA