11/02/2019
JAVNI KONKURS ZA IZBOR ŽENSKE INOVACIONE PREDUZETNIČKE IDEJE

Kancelarija za mlade poziva zainteresovane da se prijave na Konkurs za izbor najbolje ženske inovacione preduzetničke ideje u 2019. godini, koji se realizuje na osnovu Pravilnika o sprovođenju konkursa za najbolju žensku inovacionu preduzetničku ideju u 2019. godini. Pravilnik o sprovođenju konkursa za najbolju žensku inovacionu preduzetničku ideju u 2019. godini se nalazi u prilogu ovog poziva.

 

Konkurs se objavljuje na internet prezentaciji Grada Beograda (www.beograd.rs) i internet prezentaciji Kancelarije za mlade (www.kancelarijazamlade.rs).

Rok za prijavu je 20 (dvadeset) dana od dana objave konkursa na internet prezentaciji Grada Beograda, odnosno do 04.03.2019. godine.

 

Učesnici na Konkursu mogu biti:

  • Timovi, koji čine minimalno 2 (dva), a maksimalno 5 (pet) članova. Vođa tima mora biti ženskog pola;
  • Preduzetnici ili privredna društva, koji su osnovani najranije 2 (dve) godine pre objavljivanja ovog konkursa. Osnivač preduzetničke radnje mora biti ženskog pola/vlasnik najmanje 50% privrednog društva mora biti ženskog pola.

 

Potpunu prijavu na Konkurs čini obrazac prijave, potpisano obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, kao i propisana neophodna dokumentacija.

Obrazac prijave popunjava se elektronski, a dostavlja uz prijavu u štampanoj verziji (Obrazac prijave-u prilogu poziva).

Uslovi koje svaki član tima treba da ispunjava su:

  • Starosna dob od 18 svih članova tima;
  • Da ideja kojom konkurišu na ovom Konkursu nije dobitnik finansijske nagrade na Takmičenju Grada Beograda pod nazivom „Najbolja start-ap ideja“ održanog 2017. godine, kao i na konkursu za najbolju biznis ideju u 2018. godini Fondacije za mlade talente;
  • Ukoliko je podnosilac prijave Preduzetnik ili privredno društvo da nije finansiran(o) od strane Grada Beograda, po osnovu bilo kog programa pomoći.

 

Propisanu nepohodu dokumentaciju čini:

  • Fotokopija/ izvod iz čitača važeće lične karte, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice, raseljenog ili internoraseljenog lica za sve članove tima, odnosno preduzetnika ili (su)vlasnika privrednog društva; 
  • Biografija svih članova tima, odnosno preduzetnika ili (su)vlasnika privrednog društva;
  • Potpisana Izjava vođe tima da nisu dobitnici finansijske nagrade na Takmičenju Grada Beograda pod nazivom „Najbolja start-ap ideja“ održanog 2017. godine, kao i na konkursu za najbolju biznis ideju u 2018. godini Fondacije za mlade talente (Obrazac izjave-u prilogu poziva);
  • Potpisana Izjava Preduzetnika ili privrednog društva da nije finansiran(o) od strane Grada Beograda, po osnovu bilo kog programa pomoći (Obrazac izjave-u prilogu poziva).

OBRAZCE MOŽETE PREUZETI OVDE

Izjava,_tim.docx

Javni_konkurs.pdf

Podaci_o_licnosti.pdf

Pravilnik_o_sprovodjenju_konkursa.pdf

Prijavni_obrazac.docx

Izjava,_pred_ili_priv_drustvo.docx