01/03/2019
Konrad Adenauer STIPENDIJE

INFORMACIJE I USLOVI

 

Nemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodeljuje stipendije za studijsku 2019/2020 godinu društveno ili politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima, državljanima Republike Srbije koji studiraju u Republici Srbiji.

 USLOVI

 • Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao

i postdiplomci i doktoranti

 • Donja granica proseka na studijama je 8.5
 • Dobro znanje engleskog ili nemačkog jezika
 • Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti u trenutku kandidovanja
 • Kandidat ne sme biti u stalnom radnom odnosu
 • Rok za podnošenje prijave je 30. april 2019. godine
 • Studenti koji budu izabrani u uži krug, biće pozvani na razgovor (na srpskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodelu stipendije
 • Stipendija iznosi 100 eura mesečno, isplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti u trajanju od 10 meseci
 • Pored finansijske podrške stipendistima je omogućena dodatna edukacija kroz različite aktivnosti u organizaciji Fondacije

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na srpskom jeziku

 

1.popunjen PRIJAVNI FORMULAR

(mozete ga preuzeti sa:FB stranice Fondacije Konrad Adenauer Beograd, internet stranice Infostud-a, internet stranice vašeg fakulteta)

 1. CV
 2. MOTIVACIONO PISMO (maksimalno na 1 strani)
 3. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA

* za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE 

   (dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih/postdiplomskih studija i uverenje o upisu  

   postdiplomskih / doktorskih studija

 1. DVE AKADEMSKE PREPORUKE PROFESORA
 2. JEDNA DRUŠTVENA ILI POLITIČKA PREPORUKA

    (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)

 1. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za ličnu kartu ili pasoš)
 2. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – fotokopija

 

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 30. aprila 2019. godine lično ili poštom na adresu: Kralja Petra 3, 11 000 Beograd

 

Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:

katarina.pesic@kas.de ili na telefone: 011/ 3285 209, -210,-211; 062/260 638

 


                                                                                             

                                                                                                       

 

 

 

 

           DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU

                                       FONDACIJE KONRAD ADENAUER

 

 1. Program stipendiranja je namenjen studentima koji studiraju u Republici Srbiji
 2. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća
 3. Nepotpuna dokumentacija kandidata  se neće razmatrati
 4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta ili u word dokumentu sa pečatom,kontakt podacima i  potpisom profesora
 5. Ukoliko kandidat ne poseduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocena  sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili nemački  na fakultetu
 6. Fondacija minimalno može dodeliti  10, a  maksimalno 15 stipendija godišnje
 7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju dobiće putem e-maila obaveštenje maksimalno 30 dana od izbora novih stipendista 
 8. Ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program
 9. Kandidati koji su odbijeni nakon razgovora sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave  za stipendiju
 10. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata  se čuva u Fondaciji najduže 3 meseca od izbora, kandidat je može preuzeti lično ili mu na zahtev ista može biti vraćena poštom 

OVE MOZETE PREUZETI FORMLUAR ZA PRIJAVU

Fondacija_Konrad_Adenauer_Prijava.doc

03/04/2019
Budi u toku
Stipendije
SAKURA
KANCELARIJA ZA MLADE
08/03/2019
Budi u toku
Stipendije
KANCELARIJA ZA MLADE
29/01/2019
Budi u toku
Konkursi
Stipendije
Master
studenti
19/11/2018
Budi u toku
Konkursi
Stipendije
mladi
05/02/2018
Budi u toku
Stipendije
Pozitivne vesti