19/04/2019
Beogradska konferencija pravnika

Beogradska konferencija pravnika već četiri godine okuplja eminentne predavače, paneliste, mlade pravnike i studente prava u diskusiji o mnogim aktuelnim, korisnim i interesantnim temama, a sve u cilju doprinosa edukacije budućih stručnjaka i upoznavanju sa praktičnim radom u mnogim pravnim oblastima koje pokrivamo.

 

Predavači na Beogradskoj konferenciji pravnika dolaze iz oblasti sudstva, tužilaštva, advokature, notarske i izvršiteljske profesije, arbitraže, medijacije i pravni stručnjaci iz oblasti privrede, revizorskih kuća, osiguranja, bankarstva, pravobranilaštva i uprave.

 

Budući pravnici, koji se retko susreću sa praksom tokom studija, nedovoljno su upoznati sa profesionalnim izazovima koji im predstoje, pa je ova konferencija tu da im pomogne prilikom donošenja odluke u kom smeru žele da se njihova karijera razvija.

 

Prijave su svakog radnog dana od 11 do 14 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u kancelariji 417 ili online preko linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFZCcKL-JrD43yBBHuVLTd8tVF9unOSnoD-dUOZ606uRKfvg/viewform?vc=0&c=0&w=1